Equity

Hodnota prostriedkov na obchodnom účte po započítaní otvorených obchodov.