Základné forex pojmy

Forex je špecifický finančný trh, ktorý sa vyznačuje vlastnými termínmi. Veľmi často sa tu stretnete s pojmami ako pip, spread, lot či margin, takže je dôležité, aby ste túto základnú terminológiu veľmi dobre ovládali a vedeli sa v nej orientovať.

Pip

Pojmom PIP sa označuje najmenší cenový pohyb. Často sa stretnete aj s pojmom “bod”. Pre lepšie ozrejmenie tohto termínu si ukážme príklad. Ak obchodujeme menový pár EUR/USD, jeden pip sa rovná 0,0001. Ak sme nakúpili na úrovni 1,2455 a predali na úrovni 1,2465, spravili sme 10 pipov/bodov.

Lot

Výrazom lot vlastne označujeme veľkosť obchodu. Je to nejaké štandardizované množstvo, konkrétne 100-tisíc jednotiek. Ako napr. v obchode – ak je pivo v štvorbalení, čiže môžete kúpiť len po 4 plechovky, nemôžete toto balenie roztrhať a zobrať si len jednu. Príklad: Kupujeme EUR/USD pri kurze 1,25, veľkosť obchodu je 1 LOT, čiže kupujeme 100-tisíc EUR za 125-tisíc dolárov.

Ako zobrazuje grafika nižšie, okrem lotu je možné otvoriť aj mini lot a micro-lot (nie každý broker to umožňuje.)

Kým štandardný lot predstavuje obchod v objeme 100-tisíc jednotiek základnej meny, mini-lot = 0,1 štandardného lotu (10-tisíc jednotiek základnej meny) a micro lot = 0,01 štandardného lotu (1000 jednotiek).

Nižšie je ukážka, ako si viete navoliť veľkosť lotu v obchodnej platforme Metatrader 4. Môžete si buď vybrať z ponuky, prípadne kliknúť do pola kurzom a ručne vpísať, aký lot chcete otvoriť (napr. 0.07).

Spread

Pod termínom spread rozumieme cenové rozpätie, čiže rozdiel medzi kúpnou a predajnou cenou. Inak povedané, je to rozdiel medzi cenou, za ktorú market-maker nakupuje a cenou, za ktorú predáva. Pre obchodníka je výška spreadu nákladom na obchod.

  • Banky väčšinou ponúkajú vysoké spready – EUR/USD 1,2430 / 1,2520 (spread až 900 pips)
  • Pri online FX brokeroch sú spready nízke – EUR/USD 1,2430 / 1,2433 (spread 3 pipy)

Margin a pákový efekt

Keď zadávame u brokera objednávku, ten nám na účte “strháva” akúsi zálohu za nákup – Margin (marža). Prečo nás margin zaujíma? Hovoríme o ňom hlavne z pohľadu pákového efektu, často označovaného ako páka.

Vďaka pákovému efektu je možné otvoriť pozíciu v objeme 100-tisíc dolárov bez toho, aby ste ich mali reálne na účte. Ako to? Ako zobrazuje ilustrácia nižšie, vďaka marginu a príslušnému pákovému efektu dokážeme vytvoriť oveľa väčšiu pozíciu než nám to dovoľuje stav na účte. Napr. pri páke 1:100 a investícii 1000 dolárov môžeme otvoriť obchod v objeme 100 tisíc dolárov, čo je pri EUR/USD 1 lot.

Ukážme si to na príklade: Dajme tomu, že sme na účet vložili 1800 dolárov a začíname obchodovať menový pár EUR/USD. Ak chceme otvoriť pozíciu o veľkosti 1 LOT, čiže 100-tisíc dolárov a využijeme páku 1:100, stačí nám na účte 1%, čo je 1000 USD. Týchto 1000 USD nám broker kvázi zablokuje a ostane nám 800 dolárov (1800 – 1000 USD). Na otvorenie nových obchodov môžeme využiť zvyšných 800 dolárov.

Margin call

Margin call je požiadavka zo strany brokera, aby ste na účet vložili ďalšie finančné prostriedky. K margin call dochádza vtedy, keď má obchodník (broker) podozrenie, že vaša pozícia je ohrozená a dochádza k vyčerpaniu prostriedkov, Margincall chráni nielen brokera, ale aj vás.