Support a rezistencia

Definícia supportu a rezistencie je jednoduchá.

Ako vidieť nižšie, support je cenová úroveň, pri ktorej už predávajúci nemajú záujem ďalej predávať (cena je príliš nízko). Naopak, cena je zaujímavá pre kupujúcich, ktorý na tejto úrovni posúvajú kurz nahor.

 

Support si v grafe zakreslíme spojením minimálne dvoch miním (spodných bodov). V platforme Metatrader to môžete spraviť pomocou nástroja horizontálna čiara, prípadne využiť objekt obdĺžnik (obdĺžnik som použil na grafe nižšie).

Support nevnímajte ako konkrétnu hodnotu/cenu, ale skôr oblasť alebo úroveň v ktorej dochádza k prevahe nákupných objednávok. Viď ukážku nižšie.

Ako môžete vidieť na 4-hodinovom grafe USD/JPY, cena sa dostala na supportnú úroveň, ktorá bola dostatočne zaujímavá pre kupujúcich a cena sa od tejto úrovne odrazila smerom nahor.

Rezistencia

Rezistenciou rozumieme takú cenovú úroveň, na ktorej už nakupujúci nechcú kupovať. Menový kurz sa dostáva do oblasti, pri ktorej je len malý počet nákupných objednávok a tak sa kurz dostáva pod tlak predajcov.

Kým pri supporte hľadáte spodné body (minimá), rezistenciu zakreslíme spojením aspoň dvoch vrcholov (maxím). Viď ukážku nižšie.

A ako rezistenciu využiť v náš prospech? Môžeme cieliť na odraz ceny od rezistencie, pričom stop-loss zadávame nad túto úroveň. Taktiež je možné obchodovať prerazenie rezistencie a vstúpiť po návrate ceny tzv. pull-back.

Rovnako ako support, ani rezistenciu nevnímajte ako jednu hodnotu, ale ako oblasť odporu, v ktorej dochádza k prevahe predajných SHORT objednávok.

Nižšie máme zakreslenú rezistenciu na páre AUD/CAD. Ako vidíte, cena sa od tejto úrovne odrazila celkom 3-krát, nakoniec ale túto úroveň prerazila.

Vo videu nižšie som zhrnul, ako obchodovať support a rezistenciu.

Pozrieť ďalej: Čo sú trendové čiary