Support a rezistencia

Definícia supportu a rezistencie je jednoduchá.

Ako vidieť nižšie, support je cenová úroveň, pri ktorej už predávajúci nemajú záujem ďalej predávať (kurz je príliš nízky). K sile sa tak dostávajú býčí obchodníci a posúvajú kurz nahor.

 

Support si v grafe zakreslíme spojením minimálne dvoch minim. Nevnímajte však support ako konkrétnu hodnotu/cenu, ale skôr oblasť, v ktorej dochádza k prevahe nákupných objednávok.

Rezistenciou rozumieme takú cenovú úroveň, na ktorej už nakupujúci nechcú kupovať. Menový kurz sa dostáva do oblasti, pri ktorej je len malý počet nákupných objednávok a tak sa kurz dostáva pod tlak predajcov.

Na grafe nižšie vidieť, ako rezistenciu zakresľujeme do grafu. A ako rezistenciu využiť v náš prospech? Ak sa kurz od tejto cenovej úrovne odrazí, môžeme uzatvoriť krátku pozíciu a zobchodovať pohyb kurzu nadol. Taktiež je možné obchodovať prerazenie rezistencie, čo je v porovnaní s odrazom rizikovejší obchod.