Čo sú trendové čiary?

Trendové čiary patria k najpoužívanejším nástrojom technickej analýzy. Ako už napovedá názov, trendové línie obchodníci využívajú na identifikovanie rastúceho alebo klesajúceho trendu. Je to v podstate ako oblasť supportu a rezistencie, avšak v diagonálnej podobe. Treba však dodať, že v porovnaní so supportnými a rezistentnými úrovňami sú trendové línie subjektívnejšie a každý obchodník ich môže mať zakreslené odlišne.

Ak chceme zakresliť rastúcu trendovú líniu, diagonálnou čiarou spájame aspoň dve minimá (označované aj ako swing low), ak zakresľujeme klesajúci trend, spájame minimálne dve maximá (swing high).

Tu je jednoduchý príklad rastúcej trendovej línie, ktorú som zakreslil na 4-hodinovom grafe na menovom páre AUD/USD. Ako vidieť, cena sa od nej viackrát odrazila smerom nahor, no nakoniec bola trendová línia prerazená a následne zospodu otestovaná.

Ukážka rastúcej trendovej línie

Na ďalšom grafe je ukážka klesajúcej trendovej línie, pri ktorej sme diagonálnou čiarou spájali klesajúce maximá.

Ukážka klesajúcej trendovej čiary

A tu je ukážka, ako by sa to robiť nemalo. Prečo? Pretože ako môžete vidieť na grafe nižšie, výsledkom takéhoto zakreslenia množstva čiar je totálne neprehľadný graf, takže sa strácame v tom, ktorú trendovú líniu chceme obchodovať.

Množstvo trendových čiar a zneprehľadnený graf

Ako zakresliť trendovú čiaru

Aby sme mohli trendové čiary efektívne využívať a zakomponovať ich do našej obchodnej stratégie, musíme ich vedieť správne zakresliť. Celé zakreslenie trendovej línie môžeme zhrnúť do troch základných krokov:     

1. Zadefinujte si časový rámec (napr. H4, D1, W1)  a oddiaľte si graf v platforme tak, aby ste v ňom našli čo najviac maxím a miním.

2. Nájdite na grafe aspoň 2 spodné body (swing low) alebo 2 vrchné body (swing high) a prepojte ich trendovou čiarou (v platforme MT4 ju nájdete v nástrojovej lište, ukážka nižšie).

3. Predĺžte trendovú líniu tak, aby ste našli čo najviac dotykov. Platí, že čím viac bodov prepojíte, tým väčšiu váhu trendová čiara má.

Jednou z často diskutovaných otázok pri zakresľovaní trendových čiar je, či sa majú diagonálnou čiarou prepájať knoty (high/low sviečky) alebo iba telo sviečky. Názory sa v tomto smere líšia a pravdou je, že je obtiažne nájsť takú trendovú líniu, ktorá by sa 100%-ne zhodovala s knôtmi (čiže buď maximami alebo minimami ) alebo s open/close sviečky. Čo je dôležité, trendová línia by nemala pretínať telo rastúcej alebo klesajúcej sviečky.

Obchodovanie s trendovými čiarami

Existujú 2 základné stratégie obchodovania s trendovými čiarami:

1. Odraz od trendovej čiary

2. Prieraz trendovej čiary

Ako hovorí staré známe pravidlo, trend je náš priateľ. To znamená, že v rastúcom trende hľadáme signály na BUY a v klesajúcom trende signály na SELL. Pokiaľ sa cena priblíži k trendovej čiare v rastúcom trende, môžeme cieliť na odraz ceny od tejto trendovej línie, čiže vstupujeme do BUY pozície. Ideálne je nevstupovať hneď pri dotyku s trendovou čiarou, ale počkať si na úplné sformovanie rastúcej sviečky a vstupovať po jej uzavretí, na druhej sviečke. Stop-loss v tomto prípade umiestňujeme pod trendovú čiaru.

Pokiaľ sa cena blíži k ku klesajúcej trendovej línii v klesajúcom trende, hľadáme vstup do SELL pozície, pričom stop-loss umiestňujeme nad túto trendovú čiaru.

To bolo obchodovanie odrazu od trendovej čiary. Obchodovať však môžeme aj prieraz trendovej čiary. Pokiaľ máme rastúcu trendovú čiaru, ktorú cena perazí, indikuje nám to obrat trhu a koniec rastúceho trendu. V takomto prípade si môžeme počkať na otestovanie prerazenej trendovej čiary (z ktorej sa nám teraz stala rezistencia) a hľadať pozíciu na SELL.

V prípade, že nám cena prerazí klesajúcu trendovú čiaru, indikuje nám to zmenu klesajúceho trendu na rastúci trend a teda vstupujeme do pozície BUY. Opäť je vhodné počkať si na otestovanie prerazenej trendovej čiary.

Čítaj ďalej: Čo sú kĺzavé priemery