Trendové čiary

Podobne ako support a rezistencia, aj trendové čiary patria k najpoužívanejším formám technickej analýzy. Ak chceme, aby nás trendové čiary doviedli k úspešnému obchodu, je potrebné ich správne zakresliť. Nie je to pritom vôbec ťažké.

Ak cena rastie a začína sa tvoriť rastúci trend, trendovú čiaru zakreslíme spojením aspoň dvoch spodných bodov (možnosť naniesť diagonálnu čiaru nájdete v platforme Metatrader). 

 

Pri klesajúcom trende spájame minimálne dva vrchné body.  Pre potvrdenie trendu je ale dobré spojiť viac ako dva body, čím sa obchodník ubezpečí, že trend (rastúci alebo klesajúci) je dostatočne silný.

Podobne ako pri supporte a rezistencii, aj pri trendových čiarach môžeme obchodovať na odraz ceny a prerazenie, čiže do obchodu vstupujeme, ak sa cena od trendovej čiary odrazí, prípadne cena čiaru prerazí.

Ak napr. máme zakreslený klesajúci trend, hľadáme príležitosti, kedy môžeme uzavrieť krátku pozíciu. V prípade, že sa cena pohybuje nahor a blíži sa k trendovej čiare, nastáva čas na predajný obchodný príkaz.

Niekoľko tipov k trendovým čiaram

1. Kreslite čiary len tam, kde sa formuje jasný a silný trend. Obchodníci často vidia trendy všade a snažia sa do grafu pridať mnoho trendových línií. Nesnažte sa len náhodne spojiť akékoľvek dva body, venujte dostatok času na rozpoznanie trendu.

2. Platí, že čím viac sa cena od trendovej čiary odrazí (vyššie/nižšie), tým platnejší je zakreslený trend.

3. Nezabúdajte na efektívne postavený stop-loss a take-profit

4. Čím strmšia je trendová čiara, tým viac hrozí jej prerazenie