Forexový slovník

Čo znamenajú základné forex pojmy? Ak ti robí problém forex terminológia, neváhaj si prelistovať náš forexový slovník.

a | b | c | d | e | f | h | k | m | p | r | s | t | u
Reset list
ADX -  Trendový indikátor, ktorý nadobúda hodnoty 0 až 100. Hodnoty nižšie ako 20 hovoria o slabom trende, hodnoty nad 40 indikujú silný trend.
AOS -  Skratka pre Automatický obchodný systém, v angličtine Expert Advisor (EA). Ide o softvér, ktorý na základe algoritmu nakupuje/predáva určitý inštrument.
Arbitráž -  Obchodná stratégia, ktorá využíva cenové rozdiely jednotlivých inštrumentov. Rozdiel v cene môže vzniknúť napríklad vtedy, ak sa rovnaký inštrument obchoduje na rôznych burzách.
Ask -  Dopytová cena, za ktorú obchodník nakupuje menu.