6 obľúbených indikátorov: čo znamenajú a ako ich vyhodnocovať?

6 obľúbených indikátorov: čo znamenajú a ako ich vyhodnocovať?

Technické indikátory tu vždy boli a budú. Používajú sa pri mnohých analýzach, ako sú odhady trendov alebo načasovanie vstupu a výstupu z pozície. Úspech obchodovania zvyšuje kombinácia viacerých indikátorov, prípadne slúžia ako doplnok obchodnej stratégie.

Je však kontraproduktívne, ak si trader do grafu „nahádže“ 7 indikátorov a namiesto lepšej orientácie je zahltený informáciami. Nerobte si obchodovanie neprehľadným, pretože len ťažko vyhodnotíte trh. Je dôležité používať indikátory, ktoré používať viete, rozumiete im a plne chápete, čo vám vykresľujú. Tu je niekoľko najpoužívanejších indikátorov, ktoré nájdete v platforme Metatrader.

Kĺzavé priemery

Ide o jeden z najstarších a najpoužívanejších indikátorov. Čo vlastne kĺzavé priemery robia? Tento indikátor nám vyhladzuje vývoj ceny, a to tým, že priemeruje zatváracie (close) ceny za zvolené obdobie (50-dňový priemer, 100, 200..)

Platí, že čím dlhšiu časovú periódu zvolíme, tým viac priemer zaostáva za cenou. K najčastejšie zvoleným obdobiam kĺzavých priemerom patrí: 10, 20, 40, 50, 100 a 200.

Ich využitie v obchodovaní:

Kĺzavé priemery môžu slúžiť ako supporty a rezistencie, prípadne sledujeme, či sa krížia s cenou (zhora alebo zdola).

Obľúbené je aj kríženie priemerov, pretože priemer s kratšou periódou reaguje na zmenu ceny rýchlejšie, priemer s dlhšou periódou pomalšie. Obchodný signál môžeme dostať v prípade, keď rýchlejší (SMA 50) prekríži pomalší priemer (SMA 100).

Fibonacciho úrovne

Fibonacci nám vykresľuje úrovne spätných pohybov – ide o dôležité cenové úrovne, od ktorých sa má kurz tendenciu odraziť. Pre nás sú to akési supporty a rezistencie. Podstata tejto metódy vychádza z toho, že pokiaľ nastáva korekcia, má často podobnú veľkosť vzhľadom k trendu, ktorý jej predchádzal (ukážka nižšie na EUR/USD).

Indikátor MACD

MACD (Moving average convergence divergence) je indikátorom rozdielu medzi dvomi kĺzavými priemermi (najčastejšie 26 denného a 12-dňového) a obchodníci ho často využívajú na potvrdenie vzniknutého trendu či na určenie predpredanosti alebo prekúpenosti. Súčasťou indikátora je aj signálna línia, ktorá je jednoduchým kĺzavým priemerom tohto rozdielu.

Celkovo nám MACD dokáže poskytnúť 3 signály:

  • Keď kríži nulovú úroveň
  • Keď sa kríži so signálnou krivkou
  • Divergencie – protichodný pohyb ceny a indikátora

Indikátor RSI

(Relative Strength Index) je oscilátor a nadobúda hodnoty od 0 – 100. Indikátor nás informuje o tom, kedy je trh prekúpený, a naopak, kedy je prepredaný.

Dôležité je pripomenúť, že používať len samotný indikátor nie je efektívne a mal by sa kombinovať s inými indikátormi (napr. Bollingerove pásma ).

Celý indikátor si môžete rozdeliť na 3 pásma:

  • hodnoty od 0-30 nám indikujú prepredanosť trhu
  • hodnoty 70-100 naopak prekúpenosť
  • pásmo neutrality sa nachádza v rozpätí 30 až 70

Graf: Indikátor RSI indikuje prekúpenosť trhu (USDJPY)

Bollingerove pásma

Bollingerove pásma sú zložené z troch kriviek – horné a dolné pásmo (odchýlky) a stredový kĺzavý priemer. Jednoducho povedané, tento indikátor nie je nič iné, ako kĺzavý priemer so štandardnými odchýlkami.

Čo je dôležité vedieť:

  • Ak je volatilita (rozkolísanosť trhu) nízka, čiže trh je pokojný, horné a dolné pásmo je blízko seba
  • Ak je volatilita vyššia a na trhu sa začína formovať trend, pásma idú od seba
  • BB vychádza z predpokladu, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru

Kombinácia s RSI

Pivoty

Pivotmi (Pivot points, často skrátene PP) označujeme supporty a rezistencie, ktoré zostavujeme na základe dôležitých cien z predošlého dňa, a to z Close ceny (uzatváracia cena), High (najvyššia cena), Low (najnižšia cena).

Hlavný denný pivot vypočítame jednoducho, a to tak, že spriemerujeme všetky tri uvedené hodnoty:

(High cena + Low cena + Close)/3

Pivoty sa tak dosť podobajú Fibonacciho úrovniam, avšak pri Fibonacciho retracementoch dochádza k subjektivite pri voľbe maxima a minima predošlého trendu. Pri pivotoch je metóda výpočtu rovnaká, takže je pravdepodobné, že mnohí obchodníci sa pozerajú na tú istú úroveň supportu a rezistencie.