6 obľúbených indikátorov: čo znamenajú a ako ich vyhodnocovať?

6 obľúbených indikátorov: čo znamenajú a ako ich vyhodnocovať?

Technické indikátory tu vždy boli a budú. Používajú sa pri mnohých analýzach, ako sú odhady trendov alebo načasovanie vstupu a výstupu z pozície. Úspech obchodovania zvyšuje kombinácia viacerých indikátorov, prípadne slúžia ako doplnok obchodnej stratégie.

Je však kontraproduktívne, ak si trader do grafu „nahádže“ 7 indikátorov a namiesto lepšej orientácie je zahltený informáciami. Nerobte si obchodovanie neprehľadným, pretože len ťažko vyhodnotíte trh. Je dôležité používať indikátory, ktoré používať viete, rozumiete im a plne chápete, čo vám vykresľujú. Tu je niekoľko najpoužívanejších indikátorov, ktoré nájdete v platforme Metatrader.

Kĺzavé priemery

Ide o jeden z najstarších a najpoužívanejších indikátorov. Čo vlastne kĺzavé priemery robia? Tento indikátor nám vyhladzuje vývoj ceny, a to tým, že priemeruje zatváracie (close) ceny za zvolené obdobie (50-dňový priemer, 100, 200..)

Platí, že čím dlhšiu časovú periódu zvolíme, tým viac priemer zaostáva za cenou. K najčastejšie zvoleným obdobiam kĺzavých priemerom patrí: 10, 20, 40, 50, 100 a 200.

Ich využitie v obchodovaní:

Kĺzavé priemery môžu slúžiť ako supporty a rezistencie, prípadne sledujeme, či sa krížia s cenou (zhora alebo zdola).

Obľúbené je aj kríženie priemerov, pretože priemer s kratšou periódou reaguje na zmenu ceny rýchlejšie, priemer s dlhšou periódou pomalšie. Obchodný signál môžeme dostať v prípade, keď rýchlejší (SMA 50) prekríži pomalší priemer (SMA 100).

Fibonacciho úrovne

Fibonacci nám vykresľuje úrovne spätných pohybov – ide o dôležité cenové úrovne, od ktorých sa má kurz tendenciu odraziť. Pre nás sú to akési supporty a rezistencie. Podstata tejto metódy vychádza z toho, že pokiaľ nastáva korekcia, má často podobnú veľkosť vzhľadom k trendu, ktorý jej predchádzal (ukážka nižšie na EUR/USD).

Indikátor MACD

MACD (Moving average convergence divergence) je indikátorom rozdielu medzi dvomi kĺzavými priemermi (najčastejšie 26 denného a 12-dňového) a obchodníci ho často využívajú na potvrdenie vzniknutého trendu či na určenie predpredanosti alebo prekúpenosti. Súčasťou indikátora je aj signálna línia, ktorá je jednoduchým kĺzavým priemerom tohto rozdielu.

Celkovo nám MACD dokáže poskytnúť 3 signály:

  • Keď kríži nulovú úroveň
  • Keď sa kríži so signálnou krivkou
  • Divergencie – protichodný pohyb ceny a indikátora

Indikátor RSI

(Relative Strength Index) je oscilátor a nadobúda hodnoty od 0 – 100. Indikátor nás informuje o tom, kedy je trh prekúpený, a naopak, kedy je prepredaný.

Dôležité je pripomenúť, že používať len samotný indikátor nie je efektívne a mal by sa kombinovať s inými indikátormi (napr. Bollingerove pásma ).

Celý indikátor si môžete rozdeliť na 3 pásma:

  • hodnoty od 0-30 nám indikujú prepredanosť trhu
  • hodnoty 70-100 naopak prekúpenosť
  • pásmo neutrality sa nachádza v rozpätí 30 až 70

Graf: Indikátor RSI indikuje prekúpenosť trhu (USDJPY)

Bollingerove pásma

Bollingerove pásma sú zložené z troch kriviek – horné a dolné pásmo (odchýlky) a stredový kĺzavý priemer. Jednoducho povedané, tento indikátor nie je nič iné, ako kĺzavý priemer so štandardnými odchýlkami.

Čo je dôležité vedieť:

  • Ak je volatilita (rozkolísanosť trhu) nízka, čiže trh je pokojný, horné a dolné pásmo je blízko seba
  • Ak je volatilita vyššia a na trhu sa začína formovať trend, pásma idú od seba
  • BB vychádza z predpokladu, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru

Kombinácia s RSI

Pivoty

Pivotmi (Pivot points, často skrátene PP) označujeme supporty a rezistencie, ktoré zostavujeme na základe dôležitých cien z predošlého dňa, a to z Close ceny (uzatváracia cena), High (najvyššia cena), Low (najnižšia cena).

Hlavný denný pivot vypočítame jednoducho, a to tak, že spriemerujeme všetky tri uvedené hodnoty:

(High cena + Low cena + Close)/3

Pivoty sa tak dosť podobajú Fibonacciho úrovniam, avšak pri Fibonacciho retracementoch dochádza k subjektivite pri voľbe maxima a minima predošlého trendu. Pri pivotoch je metóda výpočtu rovnaká, takže je pravdepodobné, že mnohí obchodníci sa pozerajú na tú istú úroveň supportu a rezistencie.

Ako správne používať indikátor Bollinger Bands?

Ako správne používať indikátor Bollinger Bands?

Bollinger Bands (alebo Bollingerove pásma) sa radia k populárnym indikátorom technickej analýzy. Hneď, ako si indikátor aktivujete v obchodnej platforme, zistíte, že je zložený z troch pásiem.

Horné pásmo, dolné pásmo (odchýlky) a stredné pásmo (priemer). To znamená, že BB je kĺzavý priemer so štandardnými odchýlkami, ktoré nám znázorňuje horné a dolné pásmo. Vďaka tomu dostávame relatívnu informáciu o tom, či je cena vysoko, prípadne nízko.

Nepotrebujete vedieť, ako sa indikátor počíta. Dôležité pre nás ako obchodníkov je vedieť, ako s indikátorom narábať tak, aby sme dosiahli požadované výsledky. V tomto príspevku si ukážeme ako na to.

Čo je dôležité vedieť?

Poďme sa pozrieť na hlavné vlastnosti: ak je volatilita nízka a trh je relatívne pokojný, horné a dolné pásmo je blízko seba. Naopak, ak sa na trhu formuje trend a cena začne rásť/klesať, pásma idú od seba.

Pri používaní indikátora sa vychádza zo zásadného predpokladu, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Ale nie vždy je to tak, to by bolo až príliš jednoduché.

Ako vidieť na grafe nižšie, cena sa vyšplhala k hornému pásmu a rástla ďalej. Ak by sme pri dotyku zadali príkaz sell, stratili by sme. Profesionáli preto používanie Bollingerovych pásiem kombinujú s inými indikátormi, ktoré by im vývoj potvrdili (napr. indikátor RSI alebo ADX).

bollinger-bands-horne-pasmo

Stratégia Bollinger Bands + RSI

Hlavným cieľom kombinácie Bollinger + RSI je nakúpiť nízko pri uptrende či predať hore pri downtrende. RSI (Relative strength index – index relatívnej sily) je tzv. oscilátor a informuje nás o prekúpenom, prípadne prepredanom trhu.

Keď sa kurz dotkne horného pásma BB a RSI sa nachádza pod úrovňou 70, indikuje nám to, že trend by mal pokračovať. Ak sa ale cena dotkne horného pásma a RSI bude nad 70, informuje nás o prekúpenom stave. To znamená, že trend zrejme nevydrží dlho a dôjde k poklesu (viď graf).

bollinger-bands-rsi

Teraz opačne. Keď sa kurz začne dotýkať dolného pásma a RSI je nad 30, je pravdepodobné, že trend by mal pokračovať. Ak sa ale pri dotyku dolného pásma bude RSI nachádzať po hladinou 30, bude nás to informovať o prepredanom stave, takže kurz čoskoro môže vzrásť.

Kombinácia aj s MACD alebo ADX

Okrem RSI je možné indikátor Bollinger Bands kombinovať aj s ukazovateľom MACD, prípadne ADX. Vďaka  Average Directional Movement indexu (ADX) môžeme určiť, či sa trend ešte viac rozšíri, alebo dôjde k obratu. Čím vyššie hodnoty ADX nadobúda, tým je trend silnejší.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) nás informuje o rozdiele medzi dvomi kĺzavými priemermi (často používaný je rozdiel 26 denného a 12 denného priemeru). Súčasťou MACD je aj signálna línia (nulová priamka, trigger), čo je vlastne 9-dňových kĺzavý priemer daného rozdielu.

Ak dochádza k prekríženiu MACD a signálnej línie zdola, vzniká nákupný signál. Ak dôjde k prekríženiu zhora nadol, je to signál predajný.

Kombináciu indikátora Bollinger Bands s RSI, ADX či MACD si môžete otestovať napr. na demo účte a následne túto stratégiu využiť aj v reálnom obchodovaní.