14 mar

Exotické menové páry. Obchodovať, alebo sa im radšej vyhnúť?

Ak si otvoríte obchodnú platformu Metatrader, v okne Sledovanie trhu/symboly uvidíte možnosť sledovať kurzy mnohých mien. Nie sú to len základné páry EUR/USD, EUR/CHF či USD/JPY, ale aj USD/MXN (dolár/mexické peso) či ZAR/JPY (juhoafrický rand/japonský jen).

Do skupiny exotických mien radíme meny afrických krajín (napr. egyptská libra), meny krajín Blízkeho výhodu (iracký dinár) a ostatné rozvojové meny ako brazílsky real či mexické peso.

Osobne sa k týmto menovým párom neprikláňam, a to z viacerých dôvodov:

Riziko zmeny ekonomického či politického prostredia je tu oveľa vyššie než pri menách vyspelých ekonomík. Bolo to nedávno, čo sme v afrických krajinách videli politické prevraty, ktoré sa tvrdo podpísali aj pod hospodársku situáciu. Keďže tieto meny sú silno závislé na ekonomickom a politickom stave krajiny, akákoľvek zmena v štáte vyvolá silné výkyvy v kurzoch.

Politické nepokoje a nestabilita sú pre rozvojové krajiny časté – zmena politickej autority prináša nové rozhodnutia a opatrenia, či už vo fiškálnom alebo menovom smere.

Dôvod číslo dva je slabá likvidita, ktorá je odrazom nízkeho záujmu o tieto meny. Nie všetci brokeri ponúkajú obchodovanie s týmito menami, čo sa odráža aj na konečnom obchodnom objeme. V prostredí nízkej likvidity sa netvoria výrazné supporty a rezistencie, takže hĺbková analýza trhu sa môže zdať oveľa komplikovanejšia.

Pohyb na týchto exotických trhoch si vyžaduje dôkladnú znalosť ekonomiky a politických podmienok danej krajiny (napr. Egypt, Irak, Thajsko). Ak k tomu pridáme nedostatočnú informovanosť, ktorá sa s týmito krajinami môže spájať, vzniká nám ťažko obchodovateľný až nepredvídateľný trh.

Ohodnoťte tento príspevok
Pridať komentár k článku