Často sa nás pýtate, k čomu sa v skolaforexu.sk viac prikláňame, či k fundamentálnej alebo technickej analýze? Osobne preferujem kombináciu oboch druhov, keďže si udržujem prehľad sledovaním fundamentov (ekonomické dáta, vyhlásenia centrálnych bánk a pod.) ale primárne využívam technickú analýzu (analýza sviečok, formáte, MA..)

Poznám však obchodníkov, ktorí fundamentálnej analýze venujú minimálnu pozornosť a plne sa sústreďujú na analýzu ceny. Sú však aj takí, ktorí väčšinu svojej stratégie postavili na sledovaní správ, takže na budúci vývoj kurzu sa pozerajú predovšetkým cez fundamenty. Ak sa sami seba pýtate, ku ktorej z analýz sa prikloniť, je dobré poznať ich výhody ako aj úskalia.

Výhodou technickej analýzy je, že každý obchodník sa pozerá na ten istý vývoj ceny ako aj obchodovaný objem, čo znamená, že k dispozícii majú rovnaké informácie. A práve to je na technickej analýze tak príťažlivé!

Naopak, pri fundamentálnej analýze dostávame množstvo rôznych dát, politických vyjadrení a ekonomických indikátorov, ktoré môže každý obchodník pochopiť inak.

Pri technickej analýze sa ale vychádza z predpokladu, že cena je odrazom všetkých fundamentov. A to je dôležitý rozdiel medzi technickou a fundamentálnou analýzou. Mnohí traderi volia technickú analýzu, pretože nie je tak mätúca na informácie ako analýza fundamentálna, takže v konečnom dôsledku sa môže javiť ako jednoduchší variant.

Pre niekoho to ale môžu byť práve grafy a nástroje technickej analýzy, ktorým nevie porozumieť a správne ich používať. Navyše nemožno zabúdať, že ani technické indikátory nie sú spoľahlivé a môžu nám poskytnúť viacero falošných signálov.

Pri porovnávaní oboch analýz je tiež dobré uvedomiť si, že predtým, ako je nejaký ekonomický fundament publikovaný, už môže byť v kurze menového páru započítaný, takže po zverejnení nemusí mať tak veľký vplyv na cenu.

Je čisto na vás a vašich preferenciách, k akému typu analýzy sa prikloníte. Možno lepšie rozumiete finančným správam a interpretovaniu fundamentov, prípadne ste viac naklonení analýze grafov. Netreba ale zabúdať, že žiadna z analýz nie je 100%-ná a každá má svoje plusy aj mínusy.

Ohodnoť článok