Polročné výsledky XTB 2022: 103.4 mil. EUR čistý zisk a zlepšená ziskovosť

Polročné výsledky XTB 2022: 103.4 mil. EUR čistý zisk a zlepšená ziskovosť

  • Konsolidovaný čistý zisk v prvom polroku 2022: 103,4 mil. EUR, čo je o 623,2 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka
  • Viac ako 100 000 klientov získaných za prvých 6 mesiacov roku 2022
  • Nárast objemu obchodovania s CFD inštrumentmi o 53,6 % r/r – z 1,99 mil. lotov na 3,05 mil. lotov
  • Zvýšenie ziskovosti na lot o 125 %

Spoločnosť XTB práve zverejnila svoje predbežné finančné výsledky za prvý polrok 2022. V tomto období dosiahla XTB čistý zisk vo výške 103,4 milióna EUR, čo je o 623,2 % viac ako v prvom polroku 2021, ale aj o 56,5 % viac ako rekordný výsledok v histórii spoločnosti v prvom polroku 2020, keď bol 66,1 milióna EUR. Významnými faktormi, ktoré ovplyvnili výšku výsledkov XTB, boli pretrvávajúca vysoká volatilita na finančných a komoditných trhoch, spôsobená okrem iného neustále napätou geopolitickou situáciou, a systematicky rastúca zákaznícka základňa.

V prvom polroku 2022 dosiahla spoločnosť XTB čistý zisk 103,4 milióna EUR v porovnaní so ziskom 14,3 milióna EUR v predchádzajúcom roku. Prevádzkové príjmy zaznamenané v prvom polroku 2022 dosiahli 180,1 milióna EUR, čo v porovnaní s prvým polrokom 2021 znamená nárast o 238,4 %. Prevádzkové náklady naopak dosiahli 57,6 mil. eur (v prvom polroku 2021: 35,9 mil. eur).

V druhom štvrťroku 2022 získala XTB 45,7 tisíc klientov, čo v kombinácii s 55,3 tisíc novými klientmi v prvom štvrťroku predstavuje celkovo viac ako 101 tisíc nových klientov ku koncu júna. V oboch štvrťrokoch tak spoločnosť splnila svoj záväzok získať v priemere aspoň 40 tisíc nových klientov štvrťročne. V druhom štvrťroku 2022 celkový počet klientov prekročil pol milióna a na konci júna dosiahol 525,3 tisíc. Za zmienku stojí najmä nárast priemerného počtu aktívnych klientov. V prvom polroku dosiahol 149,8 tisíc v porovnaní so 105,0 tisíc v prvom polroku predchádzajúceho roka a 112,0 v priemere počas celého roka 2021. To sa prejavilo v náraste objemu obchodovania s CFD inštrumentmi vyjadreného v lotoch – v prvom polroku bolo zaznamenaných 3,05 milióna transakcií v porovnaní s 1,99 milióna v rovnakom období roku 2021 (nárast o 53,6 %). Hodnota čistých vkladov klientov sa tiež zvýšila o 17,5 % (z 354,4 mil. eur v prvom polroku 2021 na 416,5 mil. eur v prvom polroku 2022).

„Naše polročné výsledky ukazujú, že si udržiavame trend vývoja v našom podnikaní. Neustále opakujeme, že základom našej stratégie je budovať zákaznícku základňu a poskytovať našim zákazníkom technológie a služby najvyššej kvality. Systematické rozširovanie zákazníckej základne znamená, že zaznamenávame nárast počtu transakcií, a tým aj nárast príjmov. Pokračujúca volatilita na trhoch sa v druhom štvrťroku prejavila vo vyššej ziskovosti,” hovorí Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB.

Pokiaľ ide o príjmy XTB z hľadiska tried inštrumentov zodpovedných za ich tvorbu, v prvom polroku 2022 boli najziskovejšie CFD na indexy. Ich podiel v štruktúre príjmov z finančných inštrumentov dosiahol 48,9 %. Je to dôsledok vysokej ziskovosti CFD založených na americkom indexe 100, nemeckom akciovom indexe DAX (DE30) alebo americkom indexe 500. Druhou najziskovejšou triedou aktív boli CFD na komodity. Ich podiel v štruktúre výnosov v prvom polroku 2022 predstavoval 34,8 %. Najziskovejšími inštrumentmi v tejto triede boli CFD založené na kotáciách energetických zdrojov: zemného plynu, ropy, ako aj zlata. Príjmy z CFD na Forex tvorili 13,4 % všetkých príjmov, pričom najziskovejšími finančnými inštrumentmi v tejto triede boli inštrumenty založené na menovom páre EURUSD.

Prevádzkové náklady v prvom polroku 2022 dosiahli 57,6 milióna EUR a boli o 21,7 milióna EUR vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka (35,9 milióna EUR v prvom polroku 2021). Najvýznamnejšou položkou boli marketingové náklady vyplývajúce z marketingových kampaní, ktoré sa začali v 1. štvrťroku a pokračovali v 2. štvrťroku. Vývoj spoločnosti súvisí aj s nárastom zamestnanosti, čo sa prejavilo v náraste nákladov na mzdy a zamestnanecké požitky o 7,0 mil. EUR

„Naše dobré výsledky pri získavaní nových klientov spolu s expanziou na mnohých trhoch potvrdzujú, že XTB je na správnej ceste medzi svetové investičné spoločnosti. Budovanie globálnej značky si však vyžaduje intenzívne aktivity nielen v oblasti produktov a technológií, ale aj propagácie na všetkých trhoch, kde sme prítomní. Preto budeme pokračovať v marketingových kampaniach propagujúcich investičné riešenia, ktoré ponúkame, a nástroje, ktoré uľahčujú vstup do sveta investícií: od platformy vytvorenej z hľadiska očakávaní zákazníkov, cez denné analýzy trhu až po početné vzdelávacie materiály. Naše aktivity dopĺňajú zmeny v ponuke, ktoré sú reakciou na meniacu sa situáciu na trhu a očakávania zákazníkov,” dodáva Omar Arnaout.

XTB Research patrí medzi najlepšie analytické tímy na svete

XTB Research patrí medzi najlepšie analytické tímy na svete

Analytické oddelenie XTB sa môže pochváliť skvelými výsledkami v prestížnom hodnotení presnosti predpovedí FX Forecast agentúry Bloomberg. Analytici XTB dopadli najlepšie vo svojich prognózach pre menové páry CEE. Na základe celkovej presnosti analýz sa ukázalo, že XTB je aj v tomto ohľade na popredných priečkach globálneho rebríčka.

Rebríčky vytvorené agentúrou Bloomberg sú považované za najvyššie uznanie vo finančnom priemysle. Sú aktualizované štvrťročne a zahŕňajú prognózy zverejňované najväčšími globálnymi finančnými inštitúciami, vrátane Barclays, BNP Paribas, JP Morgan ai. Najnovšie vydanie rebríčka bolo zverejnené na konci druhého štvrťroka roku 2022 a obsahuje najpresnejšie predpovede za posledných 12 mesiacov.

Spoločnosť XTB sa v tomto globálnom prieskume agentúry Bloomberg umiestnila na 3. mieste v kategórii G10 a na 2. mieste v kategórii 13 Majors. Okrem toho výskumný tím XTB tiež preukázal kvalitu svojich predpovedí pre rozvíjajúce sa trhy. Najlepšie dopadli vo svojich prognózach pre menové páry CEE: EURPLN, USDCZK, EURHUF. Vďaka tomu sa umiestnili na 3. pozícii v rebríčku predpovedí rozvíjajúcich sa trhov.

Zdroj: Bloomberg

Charakteristickým rysom XTB je edukácia a poskytovanie bohatej obsahovej bázy úplne zadarmo, a to nielen klientom XTB, ale aj širokej verejnosti. Na webe XTB, sociálnych sieťach či v samotnej investičnej platforme nájdete celý rad trhových analýz, správ, živých vysielaní atď. K znalostiam analytikov XTB má prístup každý – spoločnosť každý deň poskytuje klientom aj verejnosti novú porciu zaujímavého a dôležitého obsahu. Najmä v Čechách a na Slovensku patrí XTB k najaktívnejším tvorcom v oblasti kapitálových trhov a investícií, o čom svedčí tak sekcia správ z trhov na hlavnom webe XTB, ako aj sociálne siete, najmä YouTube kanál spoločnosti.

TOP dividendové tituly na boj proti inflácii

TOP dividendové tituly na boj proti inflácii

Mnoho trhov je aktuálne v medveďom trende, teda je relatívne ťažké vyberať tituly do svojich portfólií, ktoré by mali jasné pozitívne vyhliadky do nasledujúcich mesiacov. Súčasné prostredie vysokej inflácie a ekonomického spomaľovania môže ceny mnohých akciových titulov naďalej tlačiť k nižším úrovniam. Na druhú stranu ako ukazuje výkonnosť vybraných dividendových titulov, tak ich cenové poklesy sú výrazne menšie, než napríklad pri rastových tituloch.

Zdá sa teda, že pokiaľ je pred nami nejaké dlhšie obdobie medvedieho trhu, tak práve dividendové tituly môžu slúžiť ako taký únikový priestor pred hlbšími prepadmi. Investor určite nemôže očakávať, že mu vybrané dividendové tituly automaticky pokryjú straty z iných napr. rastových titulov alebo plne vykompenzujú efekt straty kúpnej sily v podobe vysokej inflácie. Môžu však slúžiť na zaparkovanie voľného kapitálu do titulov, ktoré všeobecne povedané majú tendenciu byť menej citlivé na hospodársky cyklus, konkrétne na spomalenie alebo pokles ekonomickej aktivity.

Ako spoznať vhodné dividendové tituly? Tu prinášame pár znakov, ktoré hľadať:

  • stabilný business model – zavedená spoločnosť so stabilne rastúcimi ziskami,
  • stabilná dividendová politika – spravidla jasne daný dividendový výplatný pomer,
  • menšia citlivosť na hospodársky cyklus – hľadať tie odvetvia, ktoré majú stabilný dopyt,
  • primeraná zadlženosť – obvykle stabilné dividendové tituly nebývajú príliš predlžené,
  • minimálne non-business rizika – nebude ohrozený výkon spoločnosti nejakými geopolitickými alebo regulačnými rizikami.

XTB pripravilo zoznam siedmich dividendových titulov, ktoré síce môžu do nasledujúcich mesiacov ďalej klesať alebo rásť, ale veľmi pravdepodobne sa budú vyznačovať pokračovaním svojej dividendovej politiky. Teda aj v dobe klesajúceho trhu môže byť investorovi doručená mnohokrát zaujímavá dividenda.

Do tohto zoznamu sme pridali aj dva ETF tituly, ktoré sa svojím zameraním sústredia práve na dividendové akcie z USA aj z celého sveta. Bude potom na Vašom zvážení, či nad niektorými titulmi uvažovať, či ich zahrnúť do svojho portfólia.

Report si môžete zadarmo stiahnuť tu >> https://sk.xtb.com/top-dividendove-tituly

Ambasádor XTB, Jiří Procházka je novým šampiónom UFC

Ambasádor XTB, Jiří Procházka je novým šampiónom UFC

Jiří Procházka, jeden z najlepších bojovníkov MMA súčasnosti a ambasádor XTB, úspešne pokračuje vo svojej ceste za vrcholovými športovými úspechmi. Minulú nedeľu sa stal novým šampiónom v poloťažkej váhe.

V nedeľu v Singapure Glover Teixeira podľahol Jiřímu Procházkovi len 28 sekúnd pred koncom piateho a posledného kola, ktorý stal sa novým majstrom sveta UFC v poloťažkej váhe.

„Gratulujeme Jiřímu Procházkovi k zisku titulu UFC. Rozhodli sme sa Jiřího podporiť v jeho príprave na tento dôležitý zápas, ktorý vyústil do zisku titulu šampióna. Je to veľká česť, o to viac, že tento úspech je potvrdením mesiacov tvrdej práce. Pokračujeme v spolupráci s novým šampiónom UFC, aby sme investovanie a obchodovanie priblížili širšiemu publiku,” hovorí Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB.

Spolupráca s Jiřím Procházkom je súčasťou dlhodobej marketingovej stratégie XTB – globálneho poskytovateľa obchodných a investičných produktov, služieb a technologických riešení. Spoločnosť doteraz spolupracovala s poprednými osobnosťami zo sveta športu, ako José Mourinho, svetoznámy futbalový tréner, alebo Joanna Jędrzejczyk, poľská zápasníčka bojových umení a bývalá šampiónka UFC.

V spolupráci s Jiřím Procházkom plánuje broker pokračovať vo svojom rozvoji. Počet klientov XTB práve prekročil hranicu 500 000. Vďaka aktívnemu globálnemu rozvoju a systematicky rastúcemu počtu klientov sa spoločnosť šplhá na investičnom trhu – práve sa dostala medzi päť najlepších brokerov na svete z hľadiska počtu aktívnych klientov.

Popredná brokerská spoločnosť XTB prekročila hranicu pol milióna klientov

Popredná brokerská spoločnosť XTB prekročila hranicu pol milióna klientov

Počet klientov XTB dosiahol v máji hranicu 500 000. Vďaka aktívnemu globálnemu rozvoju a systematicky rastúcemu počtu klientov sa spoločnosť šplhá nahor, a to nielen na trhu FX / CFD. V súčasnosti sa XTB radí medzi top päť svetových forexových brokerov v počte aktívnych klientov.

Základom rozvoja XTB, a zároveň základom na dosiahnutie excelentných výsledkov v budúcnosti, je neustále rastúca klientska základňa. V prvom štvrťroku 2022 získala spoločnosť XTB 55,3 tisíc nových klientov, čo znamená nárast ich celkového počtu na 481,9 tisíc. Za zmienku stojí, že rast počtu klientov je systematický. Za celý rok 2021 sa klientska základňa zvýšila z 255,8 tisíc na 429,2 tisíc, teda o 68 %. XTB zaznamenalo rovnaké tempo rastu klientov (+ 71 %) aj v roku 2020.

Celkový počet klientov XTB v jednotlivých štvrťrokoch (v tisícoch)

Nárast počtu klientov je výsledkom intenzívnych obchodných a marketingových aktivít na trhoch strednej a východnej Európy, západnej Európy a Latinskej Ameriky. Rozvojový potenciál súvisí aj s expanziou a rozvojom na medzinárodných trhoch (vrátane novootvorenej dcérskej spoločnosti v Dubaji pre trhy Stredného východu a severnej Afriky).

Ďalším dôležitým parametrom, ktorým sa XTB odlišuje od konkurencie, je nárast priemerného počtu aktívnych klientov. V prvom štvrťroku to bolo 149,8 tisíc v porovnaní so 103,4 tisíc v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka a 112 tisíc v priemere za celý rok 2021. Tento nárast doviedol XTB do prvej pätice najväčších svetových FX/CFD brokerov z hľadiska počtu aktívnych klientov.

ZDROJ: Finance Magnates 2022 Q1 Intelligence report