Aké rastové akcie majú potenciál?

Aké rastové akcie majú potenciál?

Rastové akcie zaznamenali za posledný rok obrovské výkyvy cien. Po krvavom roku 2022 veľká časť z nich v posledných troch mesiacoch opäť zaznamenala rast. Čo však rastové akcie vlastne znamenajú? Ako sa líšia od hodnotových a ktoré z nich majú rastový potenciál? Analytici XTB vytvorili na túto tému e-book o najzaujímavejších rastových akciách v súčasnosti!

Rastové akcie sa zvyčajne definujú ako akcie spoločností s nízkou trhovou kapitalizáciou a vysokým potenciálom rastu. Na rozdiel od svojich hodnotových náprotivkov však tieto akcie vo väčšine prípadov nevyplácajú žiadne alebo len veľmi nízke dividendy. V tomto článku preskúmame niekoľko dôvodov, prečo by táto rastová stratégia mohla byť pre investorov zaujímavá.

Jedným z hlavných dôvodov je, že rastové spoločnosti majú často inovatívne a revolučné produkty alebo služby, ktoré môžu mať vysoký potenciál rastu. Často majú aj lepšie predpoklady na expanziu na nové trhy a získavanie nových zákazníkov.

Okrem toho môžu k rastu ceny akcií prispieť aj ekonomické faktory, ako napríklad zlepšujúca sa hospodárska situácia v krajine alebo odvetví, v ktorom spoločnosť pôsobí. Vplyv na rast ceny akcií môžu mať aj pozitívne správy o odvetví alebo spoločnosti, ako napríklad nový výrobok alebo úspešné zavedenie novej technológie.

Samozrejme, rastové spoločnosti majú často nízku trhovú kapitalizáciu, čo znamená, že ich akcie bývajú volatilnejšie, a preto môžu mať väčší potenciál rastu ako akcie zavedených a dobre fungujúcich spoločností.

Výber vhodných rastových akcií si však vyžaduje dôkladné štúdium trhu a základných faktorov, ktoré ovplyvňujú rast daných spoločností. Je preto dôležité, aby investori dokázali identifikovať správne rastové spoločnosti a investovať do nich v správnom čase. Preto analytici XTB uviedli niekoľko spoločností, ktoré podľa nich môžu byť v budúcnosti úspešné. V elektronickej knihe sa dočítate o spoločnostiach, ako sú Match group, Pinterest a niekoľko ďalších.

Ak sa chcete dozvedieť viac o rastových spoločnostiach, všetky informácie sú k dispozícii ZDARMA v najnovšej elektronickej knihe od analytikov XTB: https://sk.xtb.com/e-book-top-rastove-tituly

Čo odznelo na XTB Online trading konferencii 2023?

Čo odznelo na XTB Online trading konferencii 2023?

Túto sobotu sa konala jedna z dvoch tohtoročných konferencií XTB. Jarné podujatie bolo ako vždy zamerané predovšetkým na trading a krátkodobé obchodovanie. Okrem obchodovania sa však diskutovalo aj o makroekonomike a ďalších témach. Záznam celého podujatia je k dispozícii spolu s bonusovými materiálmi, takže si konferenciu môžete ľahko pozrieť aj spätne.

Podujatie bolo rozdelené do troch tematických celkov, pričom každá časť zahŕňa dve prednášky a následnú diskusiu.

1. Všeobecné rady pre úspešný trading

Prvá časť konferencie bola tematicky zameraná najmä na rady pre začínajúcich obchodníkov. Prvý rečník, profesionálny obchodník Ondřej Hartman, sa zameral priamo na začiatky obchodovania. Po ňom nasledoval Jakub Kraľovanský (Trader 2.0) so svojou prezentáciou o nástrahách obchodovania v roku 2023. Páni potom diskutovali najmä o začiatkoch obchodovania v krízových a rastových obdobiach. V tomto prípade sa obaja hostia zhodli na tom, že hoci sú obdobia krízy pre obchodovanie pomerne rizikové, človek, ktorý začne svoju obchodnú kariéru v takomto období, môže zo skúseností ťažiť dlhé roky, čo môže takýmto obchodníkom poskytnúť veľkú výhodu oproti tým, ktorí začínajú v pokojnom období rastu. Spomínala sa napríklad aj obchodná disciplína alebo špecifiká obchodovania s kryptomenami.

2. Technická analýza

Po všeobecných radách sme prešli k praktickejším obchodným témam. Celá druhá časť konferencie bola venovaná technickej analýze a čítaniu grafov. Tu svoje zručnosti prezentoval Marek Vaňha (Golden Pocket), po ktorom nasledoval skúsený obchodník na finančných trhoch Tomáš Vobořil so svojou prezentáciou o grafoch a psychike obchodníka. Následná panelová diskusia sa bližšie venovala špecifikám technickej analýzy, prečo je taká dôležitá a prečo sa oplatí zamerať na dennú a týždennú rutinu.

3. Súčasné makro prostredie

V poslednej časti prišli na rad makroekonomické témy. Manažér súkromného kapitálu David Monoszon tu hovoril o makro pohľade na aktívne riadenie investícií a obchodovanie, spomenul aj promlamatiku jednodňových opcií. Posledný hosť, analytik XTB Štěpán Hájek, potom vysvetlil fungovanie trhového sentimentu a podrobne popísal jednotlivé fázy a ukazovatele medvedieho trhu. V záverečnej diskusii sa potom ešte podrobnejšie rozobralo všetko, čo sa týka súčasnej situácie.

Bonusové materiály

K záznamu bolo vytvorených aj niekoľko bonusových materiálov pre reálnych klientov spoločnosti XTB. Konkrétne ide o tieto materiály:

  • VIDEO: Aktuálny trhový výhľad Ondreja Hartmana
  • VIDEO: Aktuálny nielen FX výhľad Tomáša Vobořila
  • VIDEO: Aktuálny nielen komoditný výhľad Vojtěcha Slováka
  • VIDEO: Aktuálny nielen krypto výhľad Jakuba Kraľovanského
  • E-BOOK: Predpovede TOP traderov

Ak máte záujem o záznam z konferencie a bonusové materiály, môžete sa na ne BEZPLATNE prihlásiť tu: https://sk.xtb.com/online-trading-konferencia-2023

Obchodný riaditeľ XTB: O zákaze ETF, bankovej kríze a ďalších témach

Obchodný riaditeľ XTB: O zákaze ETF, bankovej kríze a ďalších témach

V marci sa vo finančnom sektore udialo veľa udalostí. Boli sme svedkami pádu veľkých bánk, vysokej volatility na finančných trhoch a zmätku miestnych investorov v súvislosti s ponukou ETF. Na všetky tieto otázky odpovedal Vladimír Holovka, obchodný riaditeľ spoločnosti XTB.

V posledných dňoch sa veľa hovorí o tom, že konkurenční brokeri stiahli zo svojej ponuky mnoho populárnych ETF, môže to byť aj prípad XTB?

Samozrejme, že sme si túto aktuálnu tému všimli. Podľa nášho názoru spoločnosť XTB naďalej spĺňa všetky požiadavky európskych a vnútroštátnych predpisov. XTB poskytuje českú alebo slovenskú verziu Key Information Documents, skrátene KID, pre svoje vlastné emitované investičné nástroje. V prípade nástrojov ETF XTB vystupuje len v realizačnom vzťahu bez poradenskej činnosti, takže povinnosť mať lokálne verzie KID sa v týchto prípadoch podľa NBS neuplatňuje. XTB je preto stále schopná poskytovať ETF svojim existujúcim a novým klientom bez akýchkoľvek transakčných poplatkov až do výšky 100 000 EUR mesačne.

V súčasnosti sú mnohé bankové domy pod tlakom a niektoré čelia existenčným problémom. Hrozí to aj brokerom?

Vo všeobecnosti nie. Ide o to, že obchodný model banky a brokerskej spoločnosti je veľmi odlišný. Regulované a licencované brokerské spoločnosti v rámci európskeho priestoru sú povinné viesť finančné prostriedky klientov a investičné nástroje na oddelených účtoch od bežných vlastných účtov, ktoré sa používajú na prevádzku spoločnosti. V tom je podľa môjho názoru zásadný rozdiel oproti tradičným bankám, ktoré držia všetko na jednej kope. Ak teda máte veľkého brokera s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý má a dodržiava reguláciu EÚ, môžete pokojne spávať.

Prídu klienti v prípade hypotetického zlyhania brokerskej spoločnosti o svoj majetok alebo cenné papiere?

Ako som už uviedol, regulované maklérske spoločnosti evidujú cenné papiere klientov a rôzne aktíva oddelene od ich fondov. Ak teda dôjde ku krachu, klientske investície by nemali byť ovplyvnené. Jediné riziko spočíva v tom, že klient nebude môcť disponovať so svojimi investíciami, kým nebude ustanovený nejaký správca, ktorý bude riešiť, čo s klientovým majetkom. Klientov buď prevezme iný broker, alebo klienti sami požiadajú, kam chcú svoje aktíva previesť. Okrem toho je každý maklér povinný byť členom garančného fondu, ktorý môže poškodených klientov odškodniť, zvyčajne maximálne do výšky približne 20 000 EUR.

Ak niekto v súčasnosti hľadá nového brokera, na aké aspekty by sa mal zamerať a na čo si dať pozor?

Som rád, že sa brokerský trh za posledných 5 rokov relatívne zakulatil a menej serióznych subjektov je čoraz menej. Na druhej strane, tieto ťažké časy vyššej inflácie a spomaľujúceho sa ekonomického rastu prajú tým, ktorí chcú nalákať menej obozretných a ponúknuť určitý garantovaný výnos s minimálnym rizikom. Takže to je dôvod, prečo byť stále na pozore. Jednoduchým filtrom je, či daný broker podlieha regulácii EÚ alebo nie. Neeurópska regulácia môže investorovi veľmi skomplikovať situáciu, ak nie je spokojný s niektorou z činností brokera. Ďalším faktorom je dĺžka pôsobenia brokera. Existujú subjekty, ktoré majú v úmysle poškodiť svojich klientov, a keď je ich reputácia taká zlá, pôvodnú spoločnosť opäť zatvoria a založia nový subjekt – s iným názvom, ale s tými istými ľuďmi a rovnakými praktikami. A takto sa to opakuje. Zvyčajne sa to netýka koncových brokerov, tzv. obchodníkov s cennými papiermi, ale ich sprostredkovateľov (investičných sprostredkovateľov alebo viazaných agentov). Na druhej strane, ak si vyberiete služby zavedeného makléra s dlhoročnými skúsenosťami, pravdepodobne neurobíte chybu.

Ako ovplyvňuje súčasná situácia na svetových burzách vaše aktivity a aktivity klientov XTB?

Keď sú trhy pokojné, brokeri sú relatívne pokojní. V posledných týždňoch to však nebol tento prípad. Trhových udalostí je veľa a pohyby na svetových akciových trhoch sú významné v oboch smeroch. Preto sa aj my snažíme byť aktívnejší a informovať našich klientov vo zvýšenej miere a objeme, aby sa mohli lepšie orientovať v rýchlo sa meniacom prostredí. Stále platí, že akonáhle sa na trhoch niečo stane, priťahuje to pozornosť všetkých typov obchodníkov a investorov. Dlhodobým investorom sa ponúkajú investičné príležitosti so zaujímavou zľavou. Na druhej strane, pre aktívnych obchodníkov je väčšia volatilita vždy vítaná, pretože sa objavuje veľa krátkodobých príležitostí, a to tak v smere rastu, ako aj poklesu cien. Každý si však musí sám odpovedať, či chce tieto situácie využiť, alebo sa v týchto momentoch držať mimo trhu. Samozrejme, nič nie je zadarmo a všetko so sebou nesie riziko a každý aktívny investor si to musí uvedomovať a vedieť tieto riziká posúdiť vo vzťahu k svojmu investičnému profilu.

Čo by ste v tejto situácii poradili existujúcim investorom a krátkodobým obchodníkom?

Využívajte príležitosti, ale zachovajte si chladnú hlavu. Viem, môže sa to zdať ako fráza na zahodenie, ale čas na finančných trhoch neplynie vždy rovnako. Niekedy sa v priebehu niekoľkých týždňov odohrá toľko udalostí a príležitostí, že inokedy to trvá niekoľko rokov. Preto musíte byť v týchto časoch o to aktívnejší a robiť si domáce úlohy v podobe štúdia a analýz, pretože ak sa dobre vyznáte vo chvíľach, keď sa trhy zbláznia, môžete získať veľmi príjemnú výhodu pre svoje obchodné a investičné výsledky. Ak však nebudete konať obozretne a s chladnou hlavou, môžete od trhov dostať za uši. Alebo, ako som už spomínal, môžete zostať mimo trhu, ale potom si nesmiete vyčítať, že ste nenakúpili, keď to bolo v tom čase také zjavné.

Plánuje XTB v blízkej budúcnosti niečo zaujímavé?

Zhodou okolností plánujeme na sobotu 25. marca ďalšiu Online trading konferenciu. Vzhľadom na aktuálne dianie na trhoch je naše načasovanie celkom dobré, pretože sa nám opäť podarilo pozvať množstvo skúsených obchodníkov a analytikov, ktorí určite pomôžu všetkým divákom zorientovať sa v súčasnej situácii. Prístup na túto online konferenciu je bezplatný a každý dostane odkaz na vysielanie po krátkej registrácii. Je potrebné neustále vyvíjať svoje prístupy a stratégie, aby ste sa prispôsobili súčasnému trhovému prostrediu.

Znamená teda táto obchodná konferencia, že je naozaj určená len pre krátkodobých obchodníkov, alebo by ste ju odporučili aj dlhodobým investorom?

Je pravda, že mnohé zásady a techniky budú zamerané skôr na krátkodobých obchodníkov. Na druhej strane napríklad podrobnú analýzu makroprostredia a niektoré dôsledky pre vývoj v nasledujúcich mesiacoch ocenia dlhodobejší investori. Svoje postrehy poskytne napríklad analytik XTB Štěpán Hájek alebo manažér private equity David Monoszon. Nielen na ich výstupy sa teším, pretože dokážu zasadiť makroekonomický vývoj, úlohu centrálnych bánk a v neposlednom rade aj aktivity jednotlivých hráčov na trhu do širšieho kontextu.

Ako bude Fed reagovať na bankovú krízu? Sledujte rozhodnutie o úrokových sadzbách v USA naživo!

Ako bude Fed reagovať na bankovú krízu? Sledujte rozhodnutie o úrokových sadzbách v USA naživo!

Zasadnutie americkej centrálnej banky Fed sa konalo po týždňoch hospodárskych otrasov vrátane vysokej inflácie, silného rastu zamestnanosti a krachu niekoľkých veľkých bánk. Povedie najnovší vývoj k zastaveniu zvyšovania úrokových sadzieb, alebo bude predseda Jerome Powell pokračovať v sprísňovaní americkej ekonomiky?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sprísňovanie menovej politiky by mohlo byť pozastavené, ale väčšina odborníkov (podľa agentúry Bloomberg) v súčasnosti očakáva ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. Hoci v posledných týždňoch došlo v americkej ekonomike k pozitívnemu zníženiu inflácie, 2-percentný inflačný cieľ centrálnej banky je stále ďaleko. Kritici pokračujúceho zvyšovania sadzieb poukazujú na dlhé obdobie, kým sa zvýšenie sadzieb začne prejavovať v ekonomike. Zmeny úrokových sadzieb a ďalších nástrojov menovej politiky zvyčajne trvajú niekoľko mesiacov, kým sa v ekonomike naplno prejavia. Je preto možné, že úrokové sadzby sú už nastavené dostatočne vysoko a ďalšie zvyšovanie by mohlo ekonomiku zbytočne priškrtiť, čo by potom mohlo celú ekonomiku uvrhnúť do recesie.

Na druhej strane je tu prípad 70. rokov, keď FED otočil kormidlo príliš skoro, čo viedlo k hospodárskym problémom, ktoré trvali desaťročia. Dá sa preto očakávať, že súčasná rada Fedu nebude chcieť túto chybu zopakovať. Naznačili to už členovia FOMC na poslednom zasadaní vo februári a predseda Fedu sa podobne vyjadril aj začiatkom marca v americkom Kongrese.

Zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov sa preto teraz javí ako najpravdepodobnejšie. Fed však v minulosti už niekoľkokrát prekvapil finančné trhy. Môžeme preto očakávať aj nezmenené sadzby a nemožno vylúčiť ani zvýšenie o 50 bázických bodov. Na základe úrokových futures môžeme povedať, že trh očakáva zvýšenie o 20 bázických bodov deň pred rozhodnutím o sadzbách. Nech už však bude konečné rozhodnutie akékoľvek, vplyv na finančné trhy bude značný.

Komentár k rozhodnutiu FOMC o úrokových sadzbách môžete sledovať naživo 22. marca o 18:40 na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=sH2UvLTH82s.

Ak sa zaujímate o obchodovanie alebo makroekonomiku, spoločnosť XTB organizuje túto sobotu 25. marca o 13:00 hod. konferenciu Online Trading Conference 2023. Okrem rád pre začínajúcich obchodníkov a grafov sa bude podujatie venovať aj makroekonomickým témam – bude teda prínosom pre obchodníkov aj dlhodobejších investorov.

Americké banky padajú jedna za druhou. Príde čierny scenár ako v roku 2008?

Americké banky padajú jedna za druhou. Príde čierny scenár ako v roku 2008?

Od konca minulého týždňa sa bankový sektor otriasa v základoch. Po nedávnom krachu banky Silvergate zatvorili v posledných dňoch svoje brány banky Silicon Valley Bank a Signature Bank. Je to začiatok domino efektu, alebo len ojedinelé prípady zlého hospodárenia? XTB odvysielala stream o tejto mimoriadnej udalosti, v ktorom o najdôležitejších udalostiach diskutujú investor Jaroslav Brychta, šéfredaktor Roklen24.cz Jan Berka a hlavný analytik XTB Jiří Tyleček.

Dôležitý je podľa všetkých zúčastnených kontext celej situácie, ktorý je stále do veľkej miery dôsledkom kovového šoku a následnej éry lacných peňazí, keď banky zaznamenali rekordný nárast vkladov a banky (vzhľadom na vtedajšiu hospodársku situáciu) smerovali peniaze do „rizikovejších“ aktív. Jedným z hlavných dôvodov je zlé riadenie peňazí a rizík zo strany krachujúcich bánk. Treba však vziať do úvahy, že spätne sa vždy všetko ľahko posudzuje a podľa aktuálnych informácií nemožno tieto banky obviniť z úplného zlyhania manažmentu, ako to bolo napríklad v prípade krypto burzy FTX. Samozrejme, ide o živú situáciu, ktorá sa môže kedykoľvek ďalej vyvíjať, ale zatiaľ sa zdá, že väčšina majiteľov účtov by o svoje vklady nemala prísť, alebo aspoň nie všetci. Situácia pre akcionárov dotknutých spoločností však už taká pozitívna nie je.

Kto sú teda hlavní porazení? A sú nejakí víťazi? Krach týchto bánk bol nepochybne veľkou ranou pre svet kryptomien – Silvergate a Signature Bank boli hlavnými bankami pre americké krypto spoločnosti. Účty v nich mala napríklad krypto burza Coinbase a spoločnosť Circle, ktorá stojí za stablecoinom USDC (krypto tokenom s hodnotou jedného dolára). Je známe, že krypto spoločnosti majú veľké bankové problémy, takže bude pravdepodobne ťažké nájsť náhradu. Na druhej strane, veľké banky, ako napríklad JPMorgan Chase, Bank of America a Citibank, by z tejto situácie mohli profitovať, a to získaním nových klientov. Všetko však závisí od udalostí nasledujúcich dní. Rozhodujúce budú najmä makroekonomické údaje a správanie Fedu.

Ak chcete vedieť, či sa zúčastnení odborníci domnievajú, že domino efekt bude pokračovať a či existuje možnosť, že sa problém rozšíri do Európy alebo do sektora nehnuteľností, celý stream je k dispozícii na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8gNjpestf38.

Viac informácií nájdete v novej analytickom reporte spoločnosti XTB zameranej konkrétne na krach Silicon Valley Bank a súvisiace udalosti. Report je k dispozícii ZDARMA tu: https://sk.xtb.com/analyticky-report-svb-zdarma.