Harmonic Trading: Užitočný nástroj pre traderov a investorov

Harmonic Trading: Užitočný nástroj pre traderov a investorov

Úspešné tradovanie a dlhodobé investovanie vo svete finančných trhov si často vyžaduje kombináciu technickej analýzy, rozpoznávania vzorov a disciplinovaného rozhodovania. Harmonic trading strategy je metóda, ktorá kombinuje všetky tieto prvky s cieľom identifikovať potenciálne body obratu na trhu. Tento štýl obchodovania však zatiaľ nie je medzi širokou verejnosťou rozšírený. Práve z tohto dôvodu spoločnosť XTB v spolupráci s profesionálnym obchodníkom Partikom Klemparom pripravila trojdielny videokurz pre všetkých, ktorí majú záujem začať s touto stratégiou. V tomto úvodnom článku si povieme, čo to vlastne harmonické obchodovanie je a ako môže byť prospešné pre bežných obchodníkov alebo investorov.

Čo je to Harmonic trading?

Harmonické obchodovanie je forma technickej analýzy, ktorá sa snaží identifikovať špecifické cenové vzory na základe Fibonacciho úrovní. Tento koncept vychádza z presvedčenia, že finančné trhy sa pohybujú v prirodzených geometrických vzoroch, ktoré sa v priebehu času opakujú. Tieto úrovne, ako napríklad 0,618 a 0,786, sú odvodené od Fibonacciho postupnosti a predpokladá sa, že majú na finančných trhoch značný význam. Hoci sa takýto predpoklad môže zdať absurdný, v minulosti sa ukázalo, že Fibonacciho postupnosť sa vyskytuje v mnohých odvetviach a jej príklady možno nájsť aj v prírode.

Fibonacciho úrovne v prírode Zdroj: stock.adobe.com

Na finančných trhoch sa harmonické vzory zvyčajne skladajú zo série cenových výkyvov a delia sa na niekoľko známych vzorov – medzi najčastejšie používané patria Butterfly alebo Cypher. Obchodníci využívajú tieto vzory na predpovedanie potenciálnych bodov obratu na trhu, čo im pomáha presnejšie identifikovať miesta vstupu a výstupu.

Ako využívať Harmonic trading v praxi?

Niektorí obchodníci sa tejto stratégii vyhýbajú z obavy, že ide o príliš zložitú disciplínu. Na efektívne využívanie harmonických vzorov však stačí dodržiavať len štyri hlavné kroky:

  1. Identifikácia vzoru: Prvým krokom je identifikácia konkrétneho harmonického vzoru, ktorý sa vytvára na cenovom grafe. Historicky sa táto časť považuje za jednu z najťažších v celom procese. Pre netrénované oko môže byť identifikácia harmonického obrazca problematická. Dnes však majú obchodníci možnosť používať špecializovaný softvér alebo grafické platformy, ktoré tieto vzory automaticky rozpoznávajú, čím šetria čas a znižujú pravdepodobnosť ľudskej chyby.
  2. Meranie Fibonacciho pomerov: Po rozpoznaní vzoru obchodníci merajú pohyby cien pomocou Fibonacciho koeficientov. Tieto úrovne fungujú ako potenciálne zóny, v ktorých sa cenové pohyby pravdepodobne zastavia alebo obrátia.
  3. Potvrdenie pomocou ďalších ukazovateľov: Na zvýšenie spoľahlivosti harmonického obrazca ho obchodníci často kombinujú s ďalšími technickými ukazovateľmi, ako sú kĺzavé priemery, RSI (index relatívnej sily) alebo MACD (kĺzavý priemer konvergencie divergencie). Tento potvrdzovací proces pomáha minimalizovať falošné signály a zvyšuje účinnosť obrazca.
  4. Realizácia obchodu: Keď sa všetky podmienky zosúladia, dochádza k tzv. konfluencii, zostáva už len otvoriť obchod a nastaviť vhodné úrovne stop-loss a take-profit pre efektívne riadenie rizika.

Príklad harmonického vzoru Zdroj: stock.adobe.com

Ako môžu investori profitovať z harmonického obchodovania?

Hoci sa harmonické obchodovanie často spája s krátkodobým obchodovaním a tradingom, z jeho princípov môžu profitovať aj dlhodobí investori. Investori môžu harmonické vzory aplikovať na dlhšie časové rámce, ako sú týždenné alebo mesačné grafy, aby identifikovali potenciálne vstupné a výstupné body pre dlhodobejšie investičné príležitosti.

Zapracovaním princípov harmonického obchodovania môžu investori spresniť načasovanie nákupu alebo predaja aktív, čo im umožní vstupovať do pozícií za výhodnejšie ceny. Okrem toho môže táto stratégia pomôcť investorom vyhnúť sa impulzívnemu vstupu na trh alebo výstupu z neho tým, že poskytuje systematický prístup k rozhodovaniu na základe presne definovaných modelov a ukazovateľov.

Harmonické obchodovanie je v správnych rukách nepochybne mocný nástroj, ktorý môže obchodníkom aj investorom pomôcť lepšie a presnejšie realizovať obchody. Navyše vďaka dnešným technológiám je táto metóda analýzy dostupnejšia ako kedykoľvek predtým.

Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, videokurz Harmonic Trading je k dispozícii zadarmo po prihlásení na tomto odkaze: https://sk.xtb.com/harmonic-trading-seria-zdarma

Automobilový priemysel očami investora: ako zarobiť v novej ére?

Automobilový priemysel očami investora: ako zarobiť v novej ére?

Automobilový sektor je dlhodobo obľúbeným investičným segmentom, čo nie je prekvapujúce, keďže patrí medzi najväčšie svetové trhy s tržbami okolo 3 biliónov USD ročne. No časy sa menia, a s nimi aj celý automobilový priemysel. Momentálne prechádza jednou z najvýraznejších transformácií za mnoho rokov, čo otvára priestor pre nových víťazov.

V tomto novom kontexte sa však vyskytujú aj fascinujúce investičné príležitosti. Nový ebook od Tomáša Vranku je zameraný práve na tieto zmeny, analyzuje výkonnosť akcií automobilových spoločností a mapuje aktuálne trendy, ktoré dominujú v tomto odvetví. Sleduje vývoj klasických značiek, ako Volkswagen, Stellantis, BMW, Mercedes-Benz, Ford a General Motors, a tiež exkluzívnych značiek, ako Porsche a Ferrari, a nových hráčov zameraných na elektromobilitu, vrátane Tesly, Rivianu, Lucidu a Nio.

Transformácia automobilového priemyslu je hnacím motorom týchto zmien. Záujem o moderné autá rastie, a s ním aj dopyt po zábavných funkciách a softvéri, ktoré tvoria srdce dnešných áut. Spoločnosti ako Apple a Google vstupujú na trh s ich operačnými systémami, ako Android Auto a Apple CarPlay, a predstavujú nové marketingové možnosti pre automobilky.

Takisto stúpa popularita nových hráčov zameraných na elektromobilitu. Tesla, Rivian, Lucid a Nio prinášajú inovatívne riešenia a nové trendy do priemyslu. Vertikálna integrácia a priamy predaj sú ich súčasťou, čo otvára nové príležitosti aj pre investorov.

Automobilový sektor je plný príležitostí na rast a zisk. Investori majú možnosť získať svojho favorita a byť pri tom, keď sa mení budúcnosť automobilového priemyslu. S významnými investičnými príležitosťami v perspektívnych komoditách, výrobcov batérií a polovodičových spoločnostiach môžu byť súčasťou tohto obrovského a dynamického odvetvia.

Automobilový sektor sa mení, a ak chcete byť na čele inovácií a vývoja, tomuto ebooku od Tomáša Vranku sa rozhodne oplatí venovať pozornosť. Viac informácií o tejto téme nájdete priamo v e-booku Investovanie v automobilovom sektore, ktorý je k dispozícii bezplatne po prihlásení na tomto odkaze: https://sk.xtb.com/investovanie-v-automobilovom-sektore

Trading vs. Investovanie: Môžu sa tieto disciplíny dopĺňať?

Trading vs. Investovanie: Môžu sa tieto disciplíny dopĺňať?

Pokiaľ ide o pohyb na finančných trhoch, často sa rozlišuje medzi obchodovaním a investovaním. Každá strana má svojich zástancov a odporcov, najmä začínajúci investori alebo obchodníci majú k druhej strane skôr negatívny postoj. Stojí však za to preskúmať, ako sa tieto zdanlivo protichodné prístupy môžu v skutočnosti dopĺňať, pretože väčšina najúspešnejších účastníkov finančných trhov využíva silné stránky oboch prístupov.

Obchodovanie a investovanie majú síce odlišné vlastnosti a ciele, ale pochopenie ich vzájomného pôsobenia môže viesť k ucelenejšiemu prístupu k tvorbe bohatstva. V tomto článku sa zaoberáme tým, ako môže byť obchodovanie prospešné pre dlhodobých investorov a naopak.

Ak vás zaujíma téma Trading vs. Investovanie, spoločnosť XTB pripravila 7-dielny video kurz na túto tému, ktorý je k dispozícii zadarmo TU.

Trading, ktorý kladie dôraz na krátkodobé rozhodnutia o nákupe a predaji, môže dlhodobým investorom ponúknuť cenné poznatky a príležitosti. Obchodníci sú skúsení v analyzovaní trhových trendov, identifikovaní modelov a rozpoznávaní krátkodobých cenových výkyvov. Ak dlhodobí investori venujú pozornosť ich analýzam a obchodným stratégiám, môžu hlbšie pochopiť dynamiku trhu a prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia. Schopnosť posúdiť krátkodobý sentiment a dynamiku trhu môže investorom poskytnúť výhodu, keď ide o načasovanie ich vstupných alebo výstupných bodov pre dlhodobé investičné pozície.

Okrem toho môže obchodovanie slúžiť ako nástroj riadenia rizík pre dlhodobých investorov. Hoci investori zvyčajne držia aktíva dlhšie obdobie, môžu nastať prípady, keď sa zhoršia podmienky na trhu alebo sa objavia nové informácie, ktoré si vyžadujú prehodnotenie investičných pozícií. V takýchto prípadoch môžu stratégie obchodovania pomôcť investorom vykonať taktické úpravy ich portfólií, ako napríklad hedging alebo čiastočné vyberanie ziskov, aby ochránili svoj kapitál. Začlenením obchodných techník do svojho dlhodobého investičného prístupu môžu investori účinne riadiť riziko a zvýšiť celkovú výkonnosť svojho portfólia.

Na druhej strane, samozrejme, investovanie môže obchodníkom priniesť rovnako významné výhody. Prevažná väčšina obchodníkov si je týchto výhod nepochybne vedomá. Vo všeobecnosti platí, že všetci traderi sú investori, ale nie všetci investori sú traderi. Komunita obchodníkov sa preto k investovaniu nestavia až tak negatívne. Aby sme však doplnili argumentáciu, pozrime sa na druhú stranu mince.

Hoci sa traderi snažia profitovať z krátkodobých cenových pohybov, môžu profitovať aj z dlhodobejšieho investičného pohľadu. Investovanie poskytuje obchodníkom širšie pochopenie základných faktorov, ktoré určujú vývoj na trhu. Štúdiom základných údajov o spoločnosti, hodnotením dynamiky odvetvia a posudzovaním makroekonomických trendov môžu obchodníci prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia. Investovanie môže poskytnúť cenné informácie o dlhodobom rastovom potenciáli spoločností, ktoré môžu obchodníci využiť na identifikáciu kvalitných akcií alebo aktív na obchodovanie.

Okrem toho investovanie umožňuje obchodníkom využívať silu zloženého úroku. Zatiaľ, čo obchodníci sa zameriavajú na vytváranie krátkodobých ziskov, investovanie poskytuje cestu k akumulácii bohatstva v priebehu času. Pridelením časti svojich ziskov do dlhodobých investícií môžu obchodníci využiť efekt zloženého úročenia a časom budovať bohatstvo. To môže fungovať ako záchranná sieť, ktorá obchodníkom pomáha diverzifikovať zdroje príjmov a znížiť závislosť len od krátkodobých obchodných ziskov. Investovanie môže slúžiť aj ako prostriedok na zachovanie bohatstva, keďže obchodníci môžu v obdobiach volatility trhu uložiť svoj kapitál do stabilných aktív, ako sú dlhopisy alebo akcie vyplácajúce dividendy.

Záverom možno povedať, že obchodovanie a investovanie sa napriek zdanlivým rozdielom môžu navzájom dopĺňať a priniesť významné výhody, ak sa začlenia do finančnej stratégie jednotlivca. Trading môže dlhodobým investorom poskytnúť cenné poznatky a nástroje na riadenie rizík, ktoré im umožnia prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia a chrániť svoj kapitál. Na druhej strane investovanie ponúka obchodníkom širšie pochopenie základných trhových faktorov a potenciál pre dlhodobé zhromažďovanie majetku. Kombináciou silných stránok oboch prístupov môžu jednotlivci získať komplexnejšie pochopenie finančných trhov a lepšie dosiahnuť svoje finančné ciele.

Viac informácií nájdete vo videokurze XTB Trading vs. Investovanie, ktorý je k dispozícii zadarmo tu: https://sk.xtb.com/kurz-trading-vs-investovanie

Ako zahrnúť ropu a iné komodity do svojho portfólia?

Ako zahrnúť ropu a iné komodity do svojho portfólia?

Obchodovanie s komoditami sa v posledných rokoch stalo jednou z najpopulárnejších foriem investovania a obchodovania. V súčasnosti možno niekoľkými kliknutiami začať obchodovať s komoditami, ako sú zlato, striebro, ropa, plyn a mnohé ďalšie. Vďaka platforme xStation 5 a širokej ponuke komoditných trhov sa XTB stala atraktívnou voľbou pre obchodníkov s komoditami, ktoré sa tradične zaraďujú medzi najobchodovanejšie nástroje. Obchodovanie s komoditami má však aj mnoho špecifík, ktoré je potrebné si uvedomiť. Z tohto dôvodu senior account manager XTB, Tom Enter, pripravil video, v ktorom vysvetľuje základné aspekty komoditného sektora. V tomto článku prinášame krátke zhrnutie hlavných tém.

Ústrednou témou tohto videa je zameranie na časový horizont. Väčšina z nás si obchodovanie s komoditami pravdepodobne spája predovšetkým s obchodovaním. To je v tomto odvetví samozrejme veľmi populárne, ale existuje aj množstvo investičných nástrojov pre dlhodobých investorov, ktorí chcú napríklad diverzifikovať svoje akciové portfólio.

Pri klasickom krátkodobom obchodovaní s komoditami sa obchodníci zameriavajú na sledovanie krátkodobých cenových pohybov a snažia sa profitovať z rýchlych zmien. Obchodovanie si vyžaduje aktívne sledovanie trhu a rýchle reakcie na udalosti, ktoré môžu ovplyvniť ceny komodít. Ide teda o disciplínu, ktorá si vyžaduje prípravu a sústredenie. V tomto videu sa dozviete, ako vám môže pomôcť pákový efekt, čo je to skalpovanie a prečo je pri tomto type obchodovania dôležitý shorting.

Niektorí investori sa naopak zameriavajú na dlhodobé investovanie do komodít, pretože veria v potenciál dlhodobého rastu cien. Dlhodobé investovanie si vyžaduje pochopenie základných faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny komodít, ako sú ponuka a dopyt, geopolitické udalosti a ekonomické trendy. Na druhej strane si tieto investície nevyžadujú takú aktivitu ako krátkodobé obchodovanie. V tomto videu Tom ukazuje, ktoré komoditné skupiny sú vhodné na dlhodobé investovanie a aký pákový efekt sa oplatí použiť. Samozrejme, teória bez praxe je zvyčajne bezcenná, preto je všetko vysvetlené na reálnych príkladoch.

Podrobnejšie informácie o obchodovaní s komoditami nájdete vo videu Komodity v XTB na kanáli YouTube spoločnosti XTB – je voľne dostupné na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=C0UMRHuS7B8

Ako pripraviť svoj trading na letný režim?

Ako pripraviť svoj trading na letný režim?

Letné obdobie prináša na trhy určité špecifické podmienky, ktoré je dôležité zohľadniť. Volatilita a likvidita klesajú, čo si vyžaduje úpravu obchodných stratégií a prístupu k trhom. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko dôležitých faktorov, ktoré treba zohľadniť pri príprave obchodnej taktiky na nadchádzajúce mesiace.

1. Prispôsobte svoje stratégie nižšej volatilite

Medzi dlhodobými investormi je známe príslovie „Sell in May and go away” a už roky sa vedú diskusie o tom, ako vážne brať toto príslovie. Nemožno však poprieť, že prinajmenšom myšlienka zmeny nálady na trhu v tomto období sa zakladá na realite. V letných mesiacoch totiž dochádza k všeobecnému zníženiu volatility trhu.

To znamená, že pohyby cien sú zvyčajne menšie a menej dynamické. Dôkazom tohto javu sú finančné trhy prakticky každý rok vrátane tohto roka, keď je index volatility VIX na rekordne nízkych úrovniach. Je preto dôležité prispôsobiť svoje stratégie tejto nižšej volatilite. Jednou z možností je znížiť veľkosť svojich stop loss a take profit príkazov, aby viac zodpovedali očakávaným cenovým pohybom.

2. Vyhnite sa nadmernej aktivite

Menšia aktivita a znížená volatilita zvyčajne vedú k menšiemu počtu príležitostí, s ktorými možno obchodovať. Je dôležité nerobiť chyby tým, že sa budete snažiť nájsť príležitosti na obchodovanie za každú cenu. Namiesto toho je lepšie byť selektívny a vyberať si len tie najlepšie obchody, ktoré zodpovedajú pravidlám vašej stratégie.

3. Zameranie na vyššie časové rámce

Vzhľadom na nižšiu aktivitu na trhoch môže byť výhodné zamerať sa na vyššie časové rámce. Analýza a obchodovanie na hodinových, denných až týždenných grafoch môže poskytnúť lepší prehľad o dlhodobých trendoch a potenciálnych obchodoch. Vo všeobecnosti platí, že sledovaním vyšších časových rámcov znížite vplyv krátkodobých výkyvov a šumu na trhoch.

4. Rozšíriť okruh monitorovaných trhov

Letné obdobie môže byť tiež obdobím, keď je vhodné rozšíriť škálu sledovaných nástrojov. Ako vhodné sa môže javiť hľadanie vhodných trhov, ktoré nie sú vždy navzájom pozitívne korelované, ale stále môžu prinášať zaujímavé obchodné signály ako diverzifikácia existujúcich stratégií. Zaujímavým príkladom môžu byť komodity, ktoré sú vo všeobecnosti náchylnejšie na kalendárnu sezónnosť. V prípade komodít, ako je kukurica a obilie, je to spôsobené načasovaním zberu úrody; v prípade energetických komodít, ako je zemný plyn alebo benzín, je to opäť spôsobené zmenami v spotrebe.

5. Sledovanie dôležitých ekonomických údajov

Napriek zníženej volatilite sú letné mesiace stále obdobím, keď sa zverejňujú dôležité makroekonomické údaje, najmä inflácia, nezamestnanosť a v neposlednom rade aj samotná menová politika. Vzhľadom na nižšiu likviditu na trhoch môžu tieto údaje viesť k väčším trhovým pohybom. Je preto dôležité sledovať makroekonomický kalendár a byť pripravený reagovať na prípadné výkyvy. Tento rok sú tieto údaje dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Strach z blížiacej sa recesie je stále vo vzduchu a každé takéto zverejnenie by mohlo byť katalyzátorom veľkých pohybov.

6. Vyhodnoťte a preskúmajte svoje obchodné výsledky

Letné mesiace sú tiež vhodným obdobím na zhodnotenie a preskúmanie vašich obchodných výsledkov. Táto časť obchodovania sa často zanedbáva alebo sa jej nevenuje toľko času, ale je to kľúčová časť pre dlhodobú ziskovosť. Ak obchodujete menej aktívne, môžete si vyhradiť viac času na analýzu svojich predchádzajúcich obchodov. Analyzujte, ktoré obchody boli úspešné a ktoré nedopadli podľa očakávaní. Identifikujte faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu. Táto reflexia vám umožní získať cenné poznatky a zlepšiť svoj prístup k obchodovaniu.

Viac informácií a vzdelávacích materiálov o obchodovaní nájdete na YouTube kanáli XTB Česká republika a Slovensko alebo Databáze znalostí na webovej stránke XTB.