Túto sobotu prebehol tohtoročný ročník Online investičnej konferencie XTB a zameral sa na päť hlavných tém:

  • makroekonomickú situáciu,
  • big tech a polovodičové spoločnosti,
  • REITy a dividendové firmy,
  • energetickú situáciu
  • a finálnu debatu o tom, kde sú v súčasnom trhu skryté príležitosti.

Celá akcia bola otvorená makroekonomickým panelom, v ktorom sa predstavili Dominik Stroukal a Ronald Ižip spoločne s moderátorom Janom Berkom. Hlavnými témami tu samozrejme boli inflácia a potenciál recesie. Pre oboch hostí je súčasný stav eufórie na trhoch pomerne prekvapivý, pretože stále mnoho indikátorov naznačuje, že možnosť príchodu recesie je veľmi reálna. Ako ale bolo povedané, recesia väčšinou prichádza v čase, keď ju najmenej čakáme. Na druhú stranu svet, a s ním aj fungovanie ekonomiky, sa v posledných desaťročiach extrémne zmenil – je možné, že sa vďaka tomu podarí centrálnym bankárom „husársky kúsok“ a recesii sa vyhnú?

V otázke inflácie boli Dominik aj Ronald opäť opatrní, zaujímavý pohľad na vec prišiel predovšetkým od Dominika, ktorý poukázal na fakt, že znížiť infláciu zo 16 % na 8 % je z percentuálneho pohľadu rovnaké, ako znížiť ju zo 4 % na 2 %, inými slovami stále hrozí, že najväčší problém bude mierne zvýšená inflácia po dlhú dobu.

Potom prišiel čas na technológie a AI s Annou Píchovou, Michalom Semotanom a moderátorom Štepánom Hájkom. Big tech je v tomto ohľade bezpochyby téma číslo jedna. Mnoho investorov teraz rieši, či je možné, aby ich extrémny rast pokračoval. Michal aj Anna sú v tomto ohľade skôr skeptickí. Nutne to nemusí znamenať, že ich ceny budú klesať, avšak vzhľadom k aktuálnym vysokým valuáciám sa dá očakávať minimálne spomalenie rastu. Ďalej sa potom riešili aj špecifické akcie, ako napríklad Nvidia, Palantir, Qualcomm alebo napríklad aj Apple a či nezaspal s AI technológiou.

Po big techu sa diskusia presunula na konzervatívnejšiu tému, teda REITy a dividendové akcie. Tieto otázky riešili Petr Horáček a Norbert Nepela spoločne s moderátorom Marekom Nemkym. Okrem makroekonomickej situácie z pohľadu dlhodobého investora sa páni zamerali predovšetkým na populárne akcie, ktoré z veľkej časti majú aj oni sami vo svojich portfóliách. Zaznel tu populárny REIT Royalty income, dividendová klasika AT&T, ale aj menej známe spoločnosti (napr. prevádzkovateľ cintorínov).

Predposledná časť s hosťami Petrom Horáčkom, Borisom Tomčiakom, Radimom Dohnalom a moderátorom Jiřím Tylečkom sa točila okolo energetiky, menovite okolo cien energií a investorsky populárneho ČEZu. Podľa týchto expertov môžeme pravdepodobne očakávať rast cien ako ropy, tak aj elektriny. Najmä Európa sa v tejto súvislosti stále stretáva s mnohými problémami. Z investorského hľadiska to však môže znamenať príležitosti v rámci európskych priemyselníkov a energetických spoločností.

V rámci týchto spoločností je z tuzemského pohľadu samozrejme najzaujímavejší ČEZ, ktorý môže byť zaujímavým spôsobom, ako sa zaistiť proti potenciálnemu zdražovaniu energií. Avšak investícia do ČEZu je vždy viazaná aj s politickým rizikom, ktoré treba brať do úvahy, aj keď naratív odpredaja spoločnosti na politickej scéne už vyprchal.

Vrcholom akcie bola debata Daniela Gladiša a Aleša Vávru, ktorú moderoval Jaroslav Brychta. Táto časť konferencie bola zaujímavá predovšetkým vďaka tomu, že obaja páni majú úplne odlišné investičné stratégie. Daniel sa špecializuje na nákupy podhodnotených a prehliadaných spoločností a Alešovou špecialitou je shortovanie akcií.

Obaja páni sa zhodli, že jedna z najrizikovejších krajín pre investície je Čína. Na druhú stranu však v Ázii vidia príležitosti v Japonsku. Aleš tiež spomenul okrem iného riziká investovania do REITov a došlo aj na tému možnej škodlivosti pasívneho investovania na trhy alebo ich očakávania pre nadchádzajúce mesiace a roky.

Konferencia bola tento rok naozaj obsiahla a do nášho článku sa bohužiaľ zďaleka nezmestilo všetko. Ak sa chcete dozvedieť viac, záznam celej akcie je zadarmo dostupný tu: https://sk.xtb.com/online-investicna-konferencia-2023

Ohodnoť článok