Mnoho trhov je aktuálne v medveďom trende, teda je relatívne ťažké vyberať tituly do svojich portfólií, ktoré by mali jasné pozitívne vyhliadky do nasledujúcich mesiacov. Súčasné prostredie vysokej inflácie a ekonomického spomaľovania môže ceny mnohých akciových titulov naďalej tlačiť k nižším úrovniam. Na druhú stranu ako ukazuje výkonnosť vybraných dividendových titulov, tak ich cenové poklesy sú výrazne menšie, než napríklad pri rastových tituloch.

Zdá sa teda, že pokiaľ je pred nami nejaké dlhšie obdobie medvedieho trhu, tak práve dividendové tituly môžu slúžiť ako taký únikový priestor pred hlbšími prepadmi. Investor určite nemôže očakávať, že mu vybrané dividendové tituly automaticky pokryjú straty z iných napr. rastových titulov alebo plne vykompenzujú efekt straty kúpnej sily v podobe vysokej inflácie. Môžu však slúžiť na zaparkovanie voľného kapitálu do titulov, ktoré všeobecne povedané majú tendenciu byť menej citlivé na hospodársky cyklus, konkrétne na spomalenie alebo pokles ekonomickej aktivity.

Ako spoznať vhodné dividendové tituly? Tu prinášame pár znakov, ktoré hľadať:

  • stabilný business model – zavedená spoločnosť so stabilne rastúcimi ziskami,
  • stabilná dividendová politika – spravidla jasne daný dividendový výplatný pomer,
  • menšia citlivosť na hospodársky cyklus – hľadať tie odvetvia, ktoré majú stabilný dopyt,
  • primeraná zadlženosť – obvykle stabilné dividendové tituly nebývajú príliš predlžené,
  • minimálne non-business rizika – nebude ohrozený výkon spoločnosti nejakými geopolitickými alebo regulačnými rizikami.

XTB pripravilo zoznam siedmich dividendových titulov, ktoré síce môžu do nasledujúcich mesiacov ďalej klesať alebo rásť, ale veľmi pravdepodobne sa budú vyznačovať pokračovaním svojej dividendovej politiky. Teda aj v dobe klesajúceho trhu môže byť investorovi doručená mnohokrát zaujímavá dividenda.

Do tohto zoznamu sme pridali aj dva ETF tituly, ktoré sa svojím zameraním sústredia práve na dividendové akcie z USA aj z celého sveta. Bude potom na Vašom zvážení, či nad niektorými titulmi uvažovať, či ich zahrnúť do svojho portfólia.

Report si môžete zadarmo stiahnuť tu >> https://sk.xtb.com/top-dividendove-tituly

Ohodnoť článok