Pri slove inteligencia sa väčšine ľudí vybaví tzv. racionálna inteligencia – IQ. Málokto však pozná koncept rozdelenia inteligencie na racionálnu a emocionálnu. Nielen v prípade tradingu je však z môjho pohľadu podstatnejšia inteligencia emocionálna. Prečo tomu tak je?

Ak by som sa Vás opýtal, či ste nadpriemerne inteligentný, ako by ste odpovedali? Či odpoviete, áno, nie alebo neviem, pri 90% prípadov aj tak nedostanem odpoveď na tú otázku, ktorú som položil.

Racionálna Inteligencia – IQ

Za tento fakt môže hlavne to, že budete predovšetkým hľadieť práve na racionálnu časť Vašej inteligencie. Tá ale vo svojej podstate odzrkadľuje schopnosti a úspech jedinca v akejkoľvek oblasti života omnoho menej ako emocionálna inteligencia. Svetoznámy psychológ Daniel Goleman tvrdí, že máme dva mozgy (myslené samozrejme metaforicky). Jeden mozog predstavuje práve racionálnu časť, vďaka ktorej dokážeme logicky uvažovať, počítať a myslieť v súvislostiach. Druhý mozog predstavuje emocionálnu časť, ku ktorej sa o chvíľu dostaneme.  Ako tradingovú paralelu môžeme uviesť to, že “prvý mozog” nám slúži na správny výpočet veľkosti pozícií, správne vypočítanie vzdialenosti SL tak, aby sme neriskovali veľkú časť z nášho účtu alebo na zhodnotenie celkovej situácie na trhu (či je býčie alebo medvedie obdobie). Samozrejme, že táto inteligencia je veľmi dôležitá práve pre racionálnu časť obchodovania, vďaka ktorej dokážeme premýšľať v širších súvislostiach.

Emocionálna Inteligencia – EQ

Problém však môže nastať vtedy, keď  je síce racionálna inteligencia vysoká, ale emocionálna nízka. Ak by sme sa zamysleli, tak vo svete existuje obrovské množstvo prípadov, kedy vysoko nadpriemerne inteligentní (inteligentní v zmysle vysokého IQ) ľudia nedokázali preraziť a byť úspešní. Ako príklad si môžeme uviesť výborného matematika, ktorý je v riešení presne nalinkovaných príkladov veľmi dobrý. V reálnom živote sa však s takýmito úlohami nestretne a nedokáže teda využiť svoj potenciál.

Na druhej strane existuje veľké množstvo ľudí, ktorí sú veľmi úspešní aj keď nemajú najvyššie IQ. Za tento fakt môže práve emocionálna inteligencia, ktorá v podstate pomáha využívať ľudom ich racionálnu časť mysle. Ak by sme teda mali do niekoľkých viet zhrnúť, čo vlastne emocionálna inteligencia je, išlo by o schopnosť dobre porozumieť súvislostiam, vedieť v správny moment správne reagovať, byť empatický a poznávať samého seba. Taktiež pracovať a zdokonaľovať sa v potrebných oblastiach života (v reálnom živote môže ísť napríklad o zlepšovanie komunikačných schopností, zlepšovanie vyjednávacích schopností, zlepšovanie vnímania, ovládanie samého seba, trénovanie sa na konkrétne situácie a životné príležitosti), budovať svoju osobnosť, naučiť sa prijímať kritiku a neúspech a poučiť sa z nich.

IQ vs. EQ

Rôzne štúdie dokazujú, že za úspechom v kariére či živote stojí racionálna inteligencia (IQ) maximálne z 25 %. To znamená, že za úspech v akejkoľvek oblasti môže zo 75% práve emocionálna inteligencia (EQ). Na prvý pohľad sa možno zdá, že EQ nemá s tradingom nič spoločné, avšak opak je pravdou. Ako prvé mi napadlo to, že väčšina ľudí vie, že by do obchodu mali vstupovať podľa presne stanovených pravidiel (ktoré si stanovili podľa racionálnych údajov – správne využitie IQ), avšak tieto pravidlá porušujú, nakoľko nedokážu ovládať svoje emócie a vstupujú do obchodu na základe tušení či pocitov (nevedia ovládať samých seba – nízka miera EQ). Ďalším príkladom môže byť samotný obchod. Predstavme si, že zažijeme úspešný obchod, ktorý spôsobí nárast zostatku obchodného účtu o 10%. Podľa racionálnych informácií môžeme navýšiť veľkosť ďalšej pozície tiež o 10% (racionálne sme si vypočítali, o koľko môžem zvýšiť objem obchodu – správne využitie IQ), avšak nabudený úspechom a pocitom, že budú moje obchody úspešné, navýšime veľkosť ďalšej pozície o 100% ( nechali sme sa uniesť emóciami, ktoré spôsobili, že iracionálne zvyšujem veľkosť pozície – nízka miera EQ). Rovnaký prípad môže nastať pri strate, kedy by sme mali veľkosť ďalšej pozície znížiť, ale mnohokrát veľkosť ďalšej pozície zvýšime, aby sme dohnali stratu. Z daných príkladov môžeme vidieť, že IQ a EQ proti sebe mnohokrát bojujú. Tieto dva druhy inteligencie by sa však mali dopĺňať a tvoriť harmonický celok.

EQ je tiež o spoznávaní samého seba, učení sa a trénovaní vlastnej mysle. Po sérii troch neúspešných obchodov, v ktorých stratíme napríklad 10% z hodnoty účtu, by sme tento jav mali brať ako prirodzený ( jeho pravdepodobnosť je vyššia ako 10%). Mnohokrát ale obchodník takúto situáciu nezvláda, začne pracovať jeho psychika a prežíva pocity hnevu, frustrácie a nervozity. Takéto emócie negatívne ovplyvňujú jeho ďalšie rozhodnutia tak, že koná impulzívne, navyšuje pozície, vstupuje do obchodov, len aby dohnal stratu bez konkrétneho signálu alebo prestane dodržiavať pravidlá money managementu (obchodovanie bez SL, riskovanie veľkej časti účtu na jeden obchod a podobne).

EQ ako náš priateľ

Z vyššie napísaných riadkov v podstate vyplýva to, že vďaka IQ vytvárame obchodný plán a vďaka EQ by sme ho mali dodržiavať. Mnohokrát však býva chyba práve v tom, že človek si obchodný plán síce vytvorí, ale nedodržiava ho. Podľa vyššie uvedených informácií z výskumov teda vyplýva, že 75% úspechu v živote tvorí práve EQ. Odhadom môžeme povedať, že rovnakou mierou závisí úspech v tradingu práve od psychického rozpoloženia človeka. Emocionálna inteligencia má oproti racionálnej tú výhodu, že sa dá relatívne rýchlo meniť a dá sa na nej pracovať. Pri tradingu ide hlavne o to, aby sme stanovené pravidlá dodržiavali a snažili sa obmedzovať impulzívne rozhodnutia a emócie. Je teda iba na nás, či tréningom spravíme z EQ nášho priateľa alebo nepriateľa.

Tomáš Vranka

5/5 - (1 vote)