V marci sa vo finančnom sektore udialo veľa udalostí. Boli sme svedkami pádu veľkých bánk, vysokej volatility na finančných trhoch a zmätku miestnych investorov v súvislosti s ponukou ETF. Na všetky tieto otázky odpovedal Vladimír Holovka, obchodný riaditeľ spoločnosti XTB.

V posledných dňoch sa veľa hovorí o tom, že konkurenční brokeri stiahli zo svojej ponuky mnoho populárnych ETF, môže to byť aj prípad XTB?

Samozrejme, že sme si túto aktuálnu tému všimli. Podľa nášho názoru spoločnosť XTB naďalej spĺňa všetky požiadavky európskych a vnútroštátnych predpisov. XTB poskytuje českú alebo slovenskú verziu Key Information Documents, skrátene KID, pre svoje vlastné emitované investičné nástroje. V prípade nástrojov ETF XTB vystupuje len v realizačnom vzťahu bez poradenskej činnosti, takže povinnosť mať lokálne verzie KID sa v týchto prípadoch podľa NBS neuplatňuje. XTB je preto stále schopná poskytovať ETF svojim existujúcim a novým klientom bez akýchkoľvek transakčných poplatkov až do výšky 100 000 EUR mesačne.

V súčasnosti sú mnohé bankové domy pod tlakom a niektoré čelia existenčným problémom. Hrozí to aj brokerom?

Vo všeobecnosti nie. Ide o to, že obchodný model banky a brokerskej spoločnosti je veľmi odlišný. Regulované a licencované brokerské spoločnosti v rámci európskeho priestoru sú povinné viesť finančné prostriedky klientov a investičné nástroje na oddelených účtoch od bežných vlastných účtov, ktoré sa používajú na prevádzku spoločnosti. V tom je podľa môjho názoru zásadný rozdiel oproti tradičným bankám, ktoré držia všetko na jednej kope. Ak teda máte veľkého brokera s dlhoročnými skúsenosťami, ktorý má a dodržiava reguláciu EÚ, môžete pokojne spávať.

Prídu klienti v prípade hypotetického zlyhania brokerskej spoločnosti o svoj majetok alebo cenné papiere?

Ako som už uviedol, regulované maklérske spoločnosti evidujú cenné papiere klientov a rôzne aktíva oddelene od ich fondov. Ak teda dôjde ku krachu, klientske investície by nemali byť ovplyvnené. Jediné riziko spočíva v tom, že klient nebude môcť disponovať so svojimi investíciami, kým nebude ustanovený nejaký správca, ktorý bude riešiť, čo s klientovým majetkom. Klientov buď prevezme iný broker, alebo klienti sami požiadajú, kam chcú svoje aktíva previesť. Okrem toho je každý maklér povinný byť členom garančného fondu, ktorý môže poškodených klientov odškodniť, zvyčajne maximálne do výšky približne 20 000 EUR.

Ak niekto v súčasnosti hľadá nového brokera, na aké aspekty by sa mal zamerať a na čo si dať pozor?

Som rád, že sa brokerský trh za posledných 5 rokov relatívne zakulatil a menej serióznych subjektov je čoraz menej. Na druhej strane, tieto ťažké časy vyššej inflácie a spomaľujúceho sa ekonomického rastu prajú tým, ktorí chcú nalákať menej obozretných a ponúknuť určitý garantovaný výnos s minimálnym rizikom. Takže to je dôvod, prečo byť stále na pozore. Jednoduchým filtrom je, či daný broker podlieha regulácii EÚ alebo nie. Neeurópska regulácia môže investorovi veľmi skomplikovať situáciu, ak nie je spokojný s niektorou z činností brokera. Ďalším faktorom je dĺžka pôsobenia brokera. Existujú subjekty, ktoré majú v úmysle poškodiť svojich klientov, a keď je ich reputácia taká zlá, pôvodnú spoločnosť opäť zatvoria a založia nový subjekt – s iným názvom, ale s tými istými ľuďmi a rovnakými praktikami. A takto sa to opakuje. Zvyčajne sa to netýka koncových brokerov, tzv. obchodníkov s cennými papiermi, ale ich sprostredkovateľov (investičných sprostredkovateľov alebo viazaných agentov). Na druhej strane, ak si vyberiete služby zavedeného makléra s dlhoročnými skúsenosťami, pravdepodobne neurobíte chybu.

Ako ovplyvňuje súčasná situácia na svetových burzách vaše aktivity a aktivity klientov XTB?

Keď sú trhy pokojné, brokeri sú relatívne pokojní. V posledných týždňoch to však nebol tento prípad. Trhových udalostí je veľa a pohyby na svetových akciových trhoch sú významné v oboch smeroch. Preto sa aj my snažíme byť aktívnejší a informovať našich klientov vo zvýšenej miere a objeme, aby sa mohli lepšie orientovať v rýchlo sa meniacom prostredí. Stále platí, že akonáhle sa na trhoch niečo stane, priťahuje to pozornosť všetkých typov obchodníkov a investorov. Dlhodobým investorom sa ponúkajú investičné príležitosti so zaujímavou zľavou. Na druhej strane, pre aktívnych obchodníkov je väčšia volatilita vždy vítaná, pretože sa objavuje veľa krátkodobých príležitostí, a to tak v smere rastu, ako aj poklesu cien. Každý si však musí sám odpovedať, či chce tieto situácie využiť, alebo sa v týchto momentoch držať mimo trhu. Samozrejme, nič nie je zadarmo a všetko so sebou nesie riziko a každý aktívny investor si to musí uvedomovať a vedieť tieto riziká posúdiť vo vzťahu k svojmu investičnému profilu.

Čo by ste v tejto situácii poradili existujúcim investorom a krátkodobým obchodníkom?

Využívajte príležitosti, ale zachovajte si chladnú hlavu. Viem, môže sa to zdať ako fráza na zahodenie, ale čas na finančných trhoch neplynie vždy rovnako. Niekedy sa v priebehu niekoľkých týždňov odohrá toľko udalostí a príležitostí, že inokedy to trvá niekoľko rokov. Preto musíte byť v týchto časoch o to aktívnejší a robiť si domáce úlohy v podobe štúdia a analýz, pretože ak sa dobre vyznáte vo chvíľach, keď sa trhy zbláznia, môžete získať veľmi príjemnú výhodu pre svoje obchodné a investičné výsledky. Ak však nebudete konať obozretne a s chladnou hlavou, môžete od trhov dostať za uši. Alebo, ako som už spomínal, môžete zostať mimo trhu, ale potom si nesmiete vyčítať, že ste nenakúpili, keď to bolo v tom čase také zjavné.

Plánuje XTB v blízkej budúcnosti niečo zaujímavé?

Zhodou okolností plánujeme na sobotu 25. marca ďalšiu Online trading konferenciu. Vzhľadom na aktuálne dianie na trhoch je naše načasovanie celkom dobré, pretože sa nám opäť podarilo pozvať množstvo skúsených obchodníkov a analytikov, ktorí určite pomôžu všetkým divákom zorientovať sa v súčasnej situácii. Prístup na túto online konferenciu je bezplatný a každý dostane odkaz na vysielanie po krátkej registrácii. Je potrebné neustále vyvíjať svoje prístupy a stratégie, aby ste sa prispôsobili súčasnému trhovému prostrediu.

Znamená teda táto obchodná konferencia, že je naozaj určená len pre krátkodobých obchodníkov, alebo by ste ju odporučili aj dlhodobým investorom?

Je pravda, že mnohé zásady a techniky budú zamerané skôr na krátkodobých obchodníkov. Na druhej strane napríklad podrobnú analýzu makroprostredia a niektoré dôsledky pre vývoj v nasledujúcich mesiacoch ocenia dlhodobejší investori. Svoje postrehy poskytne napríklad analytik XTB Štěpán Hájek alebo manažér private equity David Monoszon. Nielen na ich výstupy sa teším, pretože dokážu zasadiť makroekonomický vývoj, úlohu centrálnych bánk a v neposlednom rade aj aktivity jednotlivých hráčov na trhu do širšieho kontextu.

Ohodnoť článok