• Konsolidovaný čistý zisk v prvom štvrťroku 2022: 54,4 mil. EUR, o 179 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka
  • Celkový počet klientov sa medziročne zvýšil o 52,2 % na 481,9 tisíc
  • Nárast objemu obchodov klientov s CFD inštrumentmi o 39,9% r/r – z 1,12 milióna na 1,56 milióna lotov
  • Intenzifikácia akvizície klientov a marketingových aktivít

 Spoločnosť XTB práve oznámila predbežné finančné výsledky za prvý štvrťrok roku 2022. Počas tohto obdobia sa XTB podarilo vygenerovať rekordný konsolidovaný štvrťročný čistý zisk v histórii spoločnosti – konkrétne 54,4 mil. EUR. Významnými faktormi, ktoré určili úroveň výsledkov XTB v prvom štvrťroku 2022, boli najmä: vysoká volatilita na finančných a komoditných trhoch, spôsobená o.i. geopolitickou situáciou, ako aj neustále rastúcim priemerným počtom aktívnych klientov a ich vysokou transakčnou aktivitou vyjadrenou v objeme kontraktov v lotoch.

Za týchto podmienok vygenerovala spoločnosť XTB v prvom štvrťroku 2022 čistý zisk 54,4 mil. EUR oproti 19,5 mil. EUR v predchádzajúcom roku. To predstavuje nárast o 34,9 mil. EUR r/r. Prevádzkové výnosy v prvom štvrťroku 2022 dosiahli 94,6 mil. EUR (v 1. štvrťroku 2021: 40,8 mil. EUR) s prevádzkovými nákladmi na úrovni 28,2 mil. EUR (1. štvrťroku 2021: 19,0 mil.
EUR ).

XTB získala v prvom štvrťroku 55,3 tisíc nových klientov, čo znamená nárast ich celkového počtu na 481,9 tisíc oproti 316,7 tisíc na konci prvého štvrťroku predchádzajúceho roka. Pozoruhodný je najmä nárast priemerného počtu aktívnych klientov. V prvom štvrťroku predstavoval 149,8 tis. v porovnaní so 103,4 tis. v 1. štvrťroku 2021 a 112,0 tis. v priemere v priebehu roka 2021. To sa premietlo do nárastu objemu obchodov klientov s CFD inštrumentmi vyjadrenými v lotoch – v 1. štvrťroku vzrástol na 1,56 mil. lotov oproti 1,12 mil. v rovnakom období roku 2021 (nárast o 39, 9 %). O 14,3 % sa zvýšila aj hodnota čistých vkladov klientov (z 208,1 mil. EUR v prvom štvrťroku 2021 na 237,8 mil. EUR v prvom štvrťroku 2022).

„Dobré výsledky v prvom štvrťroku ukazujú, aká dôležitá a efektívna je stratégia systematického budovania pevných základov – základne zákazníkov, ktorí zvyšujú svoju aktivitu v obdobiach vyššej volatility trhu. To sa premieta do nárastu počtu transakcií a tým aj našich výnosov. Preto je budovanie zákazníckej základne prioritou našej predajnej a marketingovej stratégie,” komentuje Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB.

Pokiaľ ide o výnosy XTB – ak sa pozrieme na štruktúru výnosov, tak zistíme, že v prvom štvrťroku 2022 boli na čele CFD založené na indexoch. Ich podiel na výnosoch z finančných nástrojov dosiahol 57,4 % oproti 39,9 % o rok skôr. Je to dôsledok vysokej ziskovosti CFD inštrumentov založených na US 100 a US 500, nemeckom DAX (DE30) alebo ruskom indexe RUS 50. Druhou najziskovejšou triedou aktív boli CFD inštrumenty založené na komoditách. Ich podiel na výnosoch v prvom štvrťroku 2022 predstavoval 30,2 % v porovnaní s 53,8 % v prvom štvrťroku 2021. Najziskovejšími nástrojmi v tomto segmente boli CFD na ropu, zlata a zemného plynu. Výnosy z CFD na forexové páry tvorili 9,4 % všetkých výnosov v porovnaní s 2,7 % o rok skôr. Skupina XTB okrem retailového segmentu rozvíja pod značkou X Open Hub aj inštitucionálne aktivity, ktoré poskytujú likviditu a technológie ďalším finančným inštitúciám. V prvom štvrťroku 2022 táto činnosť vygenerovala prevádzkové výnosy vo výške 3,4 mil. EUR.

Prevádzkové náklady v 1. štvrťroku 2022 dosiahli 28,2 mil. EUR a boli o 9,2 mil. EUR vyššie ako v rovnakom období predchádzajúceho roka (19,0 mil. EUR v 1. štvrťroku 2021). Najvýznamnejšie zmeny boli zaznamenané pri marketingových nákladoch, kde došlo k nárastu o 3,8 mil. EUR, a to predovšetkým vďaka vyšším výdavkom na intenzívne realizované marketingové kampane v prvom štvrťroku. Vzhľadom na dynamický rozvoj spoločnosti, a tým aj nárast zamestnanosti, došlo k nárastu o 3,4 mil. EUR aj pri nákladoch na odmeňovanie a zamestnanecké benefity.

„Našou prioritou je poskytnúť našim zákazníkom tú najlepšiu službu, preto neustále zlepšujeme ich kvalitu a priebežne zavádzame ďalšie zlepšenia, ako je formulár W8-BEN umožňujúci efektívne zníženie daní z amerických dividend. Ten sme sprístupnili všetkým klientom v januári tohto roku. Na druhej strane pozorujeme, že trend rastúceho záujmu o investovanie je konštantný a naberá na sile. Počet ľudí uvažujúcich o investovaní – bez ohľadu na periodické výkyvy trhu – systematicky rastie. Preto sa tiež silne zameriavame na oslovenie potenciálnych klientov, ktorí o prvých investičných krokoch ešte len uvažujú. K tomu má prispieť okrem iného začatie spolupráce s Joannou Jędrzejczyk, novou ambasádorkou XTB, ktorá sa objavila v našich nových reklamných spotoch. Budeme pokračovať v intenzívnych marketingových aktivitách začatých v prvom štvrťroku na podporu investičných riešení, ktoré ponúkame,”  hovorí Omar Arnaout.

Ohodnoť článok