Letné obdobie prináša na trhy určité špecifické podmienky, ktoré je dôležité zohľadniť. Volatilita a likvidita klesajú, čo si vyžaduje úpravu obchodných stratégií a prístupu k trhom. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko dôležitých faktorov, ktoré treba zohľadniť pri príprave obchodnej taktiky na nadchádzajúce mesiace.

1. Prispôsobte svoje stratégie nižšej volatilite

Medzi dlhodobými investormi je známe príslovie „Sell in May and go away” a už roky sa vedú diskusie o tom, ako vážne brať toto príslovie. Nemožno však poprieť, že prinajmenšom myšlienka zmeny nálady na trhu v tomto období sa zakladá na realite. V letných mesiacoch totiž dochádza k všeobecnému zníženiu volatility trhu.

To znamená, že pohyby cien sú zvyčajne menšie a menej dynamické. Dôkazom tohto javu sú finančné trhy prakticky každý rok vrátane tohto roka, keď je index volatility VIX na rekordne nízkych úrovniach. Je preto dôležité prispôsobiť svoje stratégie tejto nižšej volatilite. Jednou z možností je znížiť veľkosť svojich stop loss a take profit príkazov, aby viac zodpovedali očakávaným cenovým pohybom.

2. Vyhnite sa nadmernej aktivite

Menšia aktivita a znížená volatilita zvyčajne vedú k menšiemu počtu príležitostí, s ktorými možno obchodovať. Je dôležité nerobiť chyby tým, že sa budete snažiť nájsť príležitosti na obchodovanie za každú cenu. Namiesto toho je lepšie byť selektívny a vyberať si len tie najlepšie obchody, ktoré zodpovedajú pravidlám vašej stratégie.

3. Zameranie na vyššie časové rámce

Vzhľadom na nižšiu aktivitu na trhoch môže byť výhodné zamerať sa na vyššie časové rámce. Analýza a obchodovanie na hodinových, denných až týždenných grafoch môže poskytnúť lepší prehľad o dlhodobých trendoch a potenciálnych obchodoch. Vo všeobecnosti platí, že sledovaním vyšších časových rámcov znížite vplyv krátkodobých výkyvov a šumu na trhoch.

4. Rozšíriť okruh monitorovaných trhov

Letné obdobie môže byť tiež obdobím, keď je vhodné rozšíriť škálu sledovaných nástrojov. Ako vhodné sa môže javiť hľadanie vhodných trhov, ktoré nie sú vždy navzájom pozitívne korelované, ale stále môžu prinášať zaujímavé obchodné signály ako diverzifikácia existujúcich stratégií. Zaujímavým príkladom môžu byť komodity, ktoré sú vo všeobecnosti náchylnejšie na kalendárnu sezónnosť. V prípade komodít, ako je kukurica a obilie, je to spôsobené načasovaním zberu úrody; v prípade energetických komodít, ako je zemný plyn alebo benzín, je to opäť spôsobené zmenami v spotrebe.

5. Sledovanie dôležitých ekonomických údajov

Napriek zníženej volatilite sú letné mesiace stále obdobím, keď sa zverejňujú dôležité makroekonomické údaje, najmä inflácia, nezamestnanosť a v neposlednom rade aj samotná menová politika. Vzhľadom na nižšiu likviditu na trhoch môžu tieto údaje viesť k väčším trhovým pohybom. Je preto dôležité sledovať makroekonomický kalendár a byť pripravený reagovať na prípadné výkyvy. Tento rok sú tieto údaje dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Strach z blížiacej sa recesie je stále vo vzduchu a každé takéto zverejnenie by mohlo byť katalyzátorom veľkých pohybov.

6. Vyhodnoťte a preskúmajte svoje obchodné výsledky

Letné mesiace sú tiež vhodným obdobím na zhodnotenie a preskúmanie vašich obchodných výsledkov. Táto časť obchodovania sa často zanedbáva alebo sa jej nevenuje toľko času, ale je to kľúčová časť pre dlhodobú ziskovosť. Ak obchodujete menej aktívne, môžete si vyhradiť viac času na analýzu svojich predchádzajúcich obchodov. Analyzujte, ktoré obchody boli úspešné a ktoré nedopadli podľa očakávaní. Identifikujte faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu. Táto reflexia vám umožní získať cenné poznatky a zlepšiť svoj prístup k obchodovaniu.

Viac informácií a vzdelávacích materiálov o obchodovaní nájdete na YouTube kanáli XTB Česká republika a Slovensko alebo Databáze znalostí na webovej stránke XTB.

Ohodnoť článok