• Konsolidovaný čistý zisk – 15,1 milióna EUR v 4Q2021 a za celý rok 2021 – 52,0 milióna EUR
  • Rekordný počet novozískaných klientov – vyše 189-tisíc nových klientov v roku 2021
  • Nárast objemu obchodovania klientov s nástrojmi CFD medziročne o 29,3 %. – z 3,2 milióna na 4,1 milióna
  • Pokračovanie v expanzii na svetových trhoch vrátane spustenia prevádzky v regióne MENA

Spoločnosť XTB oznámila predbežné finančné výsledky za rok 2021. Dynamický prevádzkový vývoj XTB sa pretavil do veľmi dobrých finančných výsledkov v roku 2021, kedy trhy zaznamenali nadpriemernú volatilitu spôsobenú okrem iného aj v dôsledku globálnej pandémie COVID-19. Situáciu na trhoch poznačili aj nízke úrokové sadzby, ktoré sa udržali po väčšinu roka 2021 a dynamický nárast inflácie.

Za týchto podmienok vytvorila XTB vo štvrtom štvrťroku čistý zisk 15,1 milióna eur v porovnaní s 9,0 milióna eur v rovnakom období predchádzajúceho roka (medziročný nárast o 67,5 %). Konsolidovaný čistý zisk za rok 2021 dosiahol 52,0 milióna eur v porovnaní s 89,9 milióna eur v predchádzajúcom roku. Konsolidované výnosy dosiahli 136,7 milióna EUR (2020: 178,3 milióna EUR) s prevádzkovými nákladmi 76,2 milióna EUR (2020: 63,0 milióna EUR).

Základom rozvoja XTB a zároveň kľúčom k dosiahnutiu porovnateľných výsledkov v budúcnosti, je neustále rastúca zákaznícka základňa. Rok 2021 bol v tomto smere rekordný – za 12 mesiacov pribudlo viac ako 189 tisíc zákazníkov a ich celkový počet ku koncu roka predstavoval 429 tisíc. Pozoruhodný je aj výrazný nárast priemerného počtu aktívnych klientov (tých, ktorí uskutočnili aspoň jednu transakciu). V roku 2021 to bolo 112 tisíc, čo znamená nárast oproti roku 2020 až o 92,9 %.

„V poslednom čase pozorujeme zmenu v prístupe k investovaniu. Už nie je doménou profesionálov, ale stala sa predmetom záujmu takmer každého. Kvôli vysokej inflácii mnoho investorov po celom svete hľadá efektívnejšie spôsoby sporenia. Chceme využiť tieto meniace sa trendy. Preto jedným z najdôležitejších faktorov nášho stabilného rozvoja bude oslovovanie nových skupín a systematické zvyšovanie zákazníckej základne. Dobré výsledky akvizície nám umožňujú predpokladať, že v roku 2022 získame minimálne 40 000 zákazníkov za štvrťrok. Len v januári 2022 sme už otvorili približne 18 000 nových účtov, čo potvrdzuje naše prognózy,” povedal Omar Arnaout, CEO spoločnosti XTB.

Nárast počtu zákazníkov je výsledkom intenzívnych predajných a marketingových aktivít na trhoch strednej a východnej Európy, západnej Európy a Latinskej Ameriky. S potenciálom ďalšieho rozvoja súvisí aj expanzia a rozvoj na medzinárodných trhoch. XTB minulý rok založilo dcérsku spoločnosť XTB MENA Limited so sídlom v Spojených arabských emirátoch, ktorá začala fungovať koncom júla 2021. XTB MENA Limited je regionálny hub, cez ktorý XTB zasahuje do celej oblasti MENA (Blízky východ a severná Afrika). Zákazníci z regiónu Blízkeho východu tak získali prístup k finančným nástrojom CFD, ktoré spoločnosť XTB ponúka. V auguste 2021 dcérska spoločnosť XTB Africa (PTY) Ltd. získala licenciu na pôsobenie v Južnej Afrike.

,,Systematicky posilňujeme našu prítomnosť na mimoeurópskych trhoch, dôsledne implementujeme stratégiu vytvárania globálnej značky. Dúfame, že vďaka rozvoju našej pobočky v Dubaji sa časom staneme popredným hráčom v tejto časti sveta. Pokiaľ ide o Južnú Afriku, vzhľadom na obchodné priority tam plánujeme začať pôsobiť najskôr v druhej polovici roku 2022,” povedal Omar Arnaout.

Pokiaľ ide o výnosy XTB podľa tried inštrumentov, v roku 2021 boli na čele CFD na báze komodít. Ich podiel v štruktúre výnosov z finančných nástrojov dosiahol 49,3 % v porovnaní s 33,0 % rok predtým. Je to, okrem iného, dôsledok vysokej ziskovosti nástrojov CFD založených na kotáciách zlata, zemného plynu, ropy a striebra. Druhou najziskovejšou triedou aktív boli CFD založené na indexe. Podiel na štruktúre príjmov v roku 2021 bol 32,8 %.

Prevádzkové náklady v roku 2021 dosiahli 76,2 milióna EUR a boli o 13,2 milióna EUR vyššie ako rok predtým (63,0 milióna EUR v roku 2020). Najvýznamnejším bol nárast marketingových nákladov o 6,6 milióna EUR, teda o 33,8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, najmä z dôvodu vyšších výdavkov na intenzívne marketingové kampane.

Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 77 % účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

Ohodnoť článok