Zemný plyn je v súčasnosti horúcou témou, najmä kvôli súčasnej situácii na Ukrajine a blížiacej sa zime. Hoci je táto téma veľmi aktuálna, je dosť ťažké sa v nej zorientovať.

Plyn (NATGAS) sa považuje za fosílne palivo s najnižšou uhlíkovou stopou na svete, takže má nízky vplyv na životné prostredie, pretože emisie z jeho spaľovania sú dvakrát nižšie ako emisie z uhlia. Na rozdiel od uhoľných alebo jadrových elektrární sa plynové elektrárne dajú veľmi rýchlo zapínať a vypínať, čo poskytuje veľkú flexibilitu z hľadiska energetického mixu krajiny. Preto sa plynové elektrárne stali veľmi obľúbenými v Európe aj v Spojených štátoch, zatiaľ čo uhoľné elektrárne sa pomaly vyraďujú. Plyn je pritom jednou z najobľúbenejších komodít na vykurovanie v priemernej domácnosti.

Úplná závislosť od zemného plynu sa preto donedávna považovala za relatívne pozitívnu vec. Avšak vzhľadom na to, že veľká časť európskej spotreby pochádza z Ruska, ceny de facto stúpli okamžite po vypuknutí konfliktu, keďže podpora Ukrajiny v tomto konflikte mohla skončiť zavretím kohútika, čo sa nakoniec v podstate aj stalo.

Korene tohto príbehu však siahajú oveľa hlbšie. Rozhodnutie Nemecka vybudovať plynovod Nord Stream viedlo k výraznému poklesu produkcie plynu v celej Európskej únii. Výroba sa znížila až o polovicu v porovnaní s maximálnymi úrovňami zaznamenanými tesne pred finančnou krízou v rokoch 2008 – 2009.

Ďalšou fázou príbehu bola pandémia COVID-19 a zníženie dovozu plynu v dôsledku nízkej hospodárskej aktivity v Európe a veľmi náročných zimných podmienok, ktoré stlačili dodávky plynu na rekordne nízke úrovne. Rusko zároveň zastavilo predaj plynu na spotovom trhu v Európe a obmedzilo plnenie vlastných zásobníkov v Nemecku, pravdepodobne v rámci prípravy na vydieranie Európy v čase agresie proti Ukrajine. Takže keď sa invázia skutočne začala, všetko bolo pripravené na prudký nárast cien zemného plynu (NATGAS), ale aj iných komodít.

Rusko spočiatku plnilo dlhodobé zmluvy o dodávkach, ale v určitom okamihu nariadilo platby v rubľoch. Rusko pozastavilo dodávky plynu do krajín, ktoré nesúhlasili s týmito podmienkami (vrátane Poľska, Holandska, Dánska a Bulharska). Následne pre technické problémy znížila a nakoniec pozastavila prepravu plynu do Nemecka a dodávky obnovila až začiatkom posledného štvrťroka 2022 prostredníctvom ukrajinských a tureckých plynovodov. Najnovším vyvrcholením tejto situácie je sabotáž plynovodu Nord Stream. Koncom septembra 2022 došlo k poškodeniu 3 vedení systému, čo s najväčšou pravdepodobnosťou nesúvisí s vyššou mocou, ale s úmyselným konaním zameraným na ďalšiu destabilizáciu energetického trhu EÚ. V dôsledku týchto krokov by mohli byť 3 vedenia systému Nord Stream odstavené až na niekoľko rokov. Silná závislosť od ruského plynu a ďalších komodít, ako je ropa a uhlie, priviedla Európu k najväčšej energetickej kríze v histórii, ktorá súvisí s vysokými cenami a nedostatkom surovín.

Cena instrumentu NATGAS Zdroj: xStation

Upozorňujeme, že uvedené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti, a preto nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

S blížiacou sa zimou je pravdepodobné, že súčasná situácia so zemným plynom sa v dohľadnej dobe nevyrieši. Aj táto všeobecne nepriaznivá situácia však môže predstavovať potenciálnu príležitosť pre individuálnych investorov a obchodníkov. Ak vás táto problematika zaujíma, spoločnosť XTB pripravila novú elektronickú knihu zameranú na túto tému.

V e-booku ZEMNÝ PLYN ZHRNUTIE A VÝHĽAD se dozviete:

  • Prečo je téma zemného plynu taká zaujímavá?
  • Ako funguje globálny trh s plynom?
  • Ako analyzovať trh s plynom a ako s ním obchodovať?
Ohodnoť článok