V tradingu platí základné pravidlo: trend je tvoj priateľ. To znamená, že ak sme v rastúcom trende, hľadáme vstupy do LONG pozície (BUY), pokiaľ sme v klesajúcom trende, hľadáme vstupy do SHORT pozície (SELL).  Ako ale zistiť, či sme v rastúcom trende, v klesajúcom trende, prípadne v bočnom trende? Existuje hneď niekoľko spôsobov, v tomto článku vám predstavím 4 z nich.

Pohľad na štruktúru trhu

Častým a jednoduchým spôsobom, ako identifikovať trend, je pozrieť sa na štruktúru trhu. Základy technickej analýzy nám hovoria, že pokiaľ máme rastúci trend, cena tvorí vyššie maximá a vyššie minimá. Je to tým, že dochádza k prevahe nákupných objednávok a cena sa dostáva stále vyššie a vyššie. Poklesy sú zároveň skupované oveľa skôr, čiže dochádza k vytvoreniu vyšších miním (viď nižšie graf AUD/USD).

Pri klesajúcom trende nám cena tvorí nižšie maximá a nižšie minimá, pretože prevahu majú predávajúci, ktorí cenu tlačia nižšie (viď graf GBP/USD).

Zakreslenie trendovej línie

Ďalším spôsobom, ako určiť smer trendu, je využiť trendové čiary. Aby sme si mohli zakresliť trendovú čiaru, potrebujeme aspoň 2 spodné alebo vrchné body. Často sa obchoduje napríklad odraz od trendovej línie, prípadne prieraz a retestovanie prelomenej trendovej čiary.  Ako môžete vidieť na ukážke nižšie, zakreslením rastúcej trendovej línie som identifikoval rastúci trend na H1 grafe USD/CAD.

Na ďalšom grafe priloženom nižšie môžete vidieť zakreslenie klesajúcej trendovej čiary – spojením minimálne dvoch klesajúcich maxím mi vznikla trendová čiara, od ktorej sa cena viackrát odrazila. Nakoniec ale došlo k prevahe nákupných objednávok, klesajúca trendová línia bola prerazená a začal sa formovať rastúci trend.

Kĺzavé priemery

Ako som už písal v tomto článku, kĺzavé priemery patria k minimu indikátorov, ktoré využívam. Mnoho obchodníkov používa priemer na indikovanie smeru trendu. Treba si ale uvedomiť niekoľko vecí – čím kratší priemer si zvolíme, tým viac falošných signálov dostávame. Je to tým, že takýto priemer reaguje veľmi rýchlo aj na najmenšie pohyby cien. Aby sme odfiltrovali falošné signály, môžeme naraz použiť 2 priemery (prípadne aj 3), napr. 200-dňový MA a 100-dňový MA (viď nižšie graf EUR/USD – použitie SMA100 a SMA200).

Ako pri každom indikátore, aj pri kĺzavých priemeroch si treba uvedomiť, že to nie je žiadna krištáľová guľa a často sa objavia falošné signály. Je preto vhodné použiť ich skôr ako ďalší doplňujúci faktor k stratégii.

ADX indikátor

Osobne na identifikovanie trendu využívam prvé 3 spôsoby, avšak je známe, že s vykreslením trendu nám dokáže pomôcť aj ADX indikátor. Tento trendový indikátor sa používa nielen na určenie smeru trendu, ale taktiež na určenie sily trendu.

ADX indikátor môže nadobúdať hodnoty od 0 až 100 a v prípade, ak sa na trhu rysuje trend, hodnoty indikátory sú vyššie ako 25. Pokiaľ sa trh pohybuje iba do strany, ADX vykazuje hodnoty nižšie ako 25.

Okrem toho sa dá vďaka ADX určiť, či sa trend rozširuje, alebo postupne stráca silu. Ak ADX stúpa, trend je silný. Naopak, ak ADX oslabuje, tak aj trend oslabuje.  Keď si indikátor aktivujete, zistíte, že sa skladá z troch farebných čiar.

  • Samotný indikátor ADX (ja som si zvolil oranžovú farbu)
  • Hodnoty +DI (modrá farba)
  • Hodnoty –DI (červená farba)

Teória hovorí, že ak +DI prevažuje nad –DI, na trhu sa tvorí rastúci trend, naopak, ak –DI je vysoko nad +DI, na trhu sa sformoval klesajúci trend. Na ukážku som nižšie priložil aktuálny graf EUR/USD, timeframe H1. Ako môžete vidieť, ADX sa držal vysoko nad úrovňou 25, čo nám signalizovalo vytvorenie trendu. Postupne sa –DI dostala nad +DI, čo hovorí o klesajúcom trende.

Ako môžeme vidieť, hodnoty ADX nám klesajú a indikátor sa dostal pod hodnotu 25, čo nám dáva signál, že trend končí. Opäť to však treba brať tak, že ide o indikátor, ktorý je ako väčšina trendových indikátorov oneskorený. Je preto vhodné využiť ho napríklad ako kombináciu s trendovými čiarami či priemermi.

5/5 - (8 votes)